DOMENII DE ACTIVITATE


 • REFORMA CADRULUI DE REGLEMENTARE PENTRU AFACERI

  • Colectarea datelor și raportarea referitor la modul de funcționare a afacerilor
  • Colectarea și sintetizarea necesităților/provocărilor cu care se confruntă membrii
  • Crearea unui cadru legal pentru procesele de afaceri
  • Dezvoltarea soluțiilor potențiale

 • DEZVOLTAREA COMUNICĂRII ÎN COMUNITATEA DE AFACERI

  • Pagină de Facebook
  • Buletin lunar de știri
  • Evidențierea “celor mai bune practici” ale membrilor

 • ORGANIZAREA LUNARĂ A EVENIMENTELOR PENTRU MEMBRI

  • Seminare educaționale
  • Evenimente de networking
  • Evenimente dedicate responsabilității sociale

 • CONSILIERE CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA AFACERILOR ÎN MOLDOVA

  • Servicii de consiliere informală și recomandări din partea consiliului de administrație al FSEA (pe termen scurt)
  • Servicii de consiliere acordate de experți (pe termen lung)