DECLARAȚIA DREPTURILOR IMM-LOR: Dreptul debitorului și creditorului

Liliana News Leave a Comment

Titlul cu privire la Dreptul debitorului și creditorului din Declarația Drepturilor IMM-lor presupune că antreprenorii au dreptul: Art 1. Să fie protejat de un set minim de drepturi ale creditorilor și debitorilor elaborate, și implementate pentru a proteja antreprenorii de la creditări falimentare și abuzuri din partea instituțiilor financiare neoneste.  1. Acest drept este reglementat în legislația națională? În legislația …

3 recomandări de reforme cu impact mare pentru IMM-ri înaintate de AIM Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru

Liliana News Leave a Comment

Ca urmare a participării la ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru AIM a înaintat 3 recomandări de reforme cu impact mare pentru IMM-ri. În numele membrilor săi AIM pledează pentru reforme cu impact ridicat și pe scară largă pe 3 dimensiuni: 1.Aprobarea Declarației Drepturilor IMM-lor La momentul actual încrederea IMM-lor în instituțiile statului este mai mică decât oricând. Schimbările politice …

AIM a participat la prima ședință a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru în cadrul noului Guvern

Liliana News Leave a Comment

Pe 3 iulie AIM a participat la prima ședință organizate de echipa Consiliului Economic în componența noului guvern. Scopul ședinței a fost de a stabili obiectivele de lucru pentru următoarele 3-6 luni. Asociațiile de business au prezentat care sunt cele mai stringente probleme cu care se confrunta membrii și care ce măsuri pot fi întreprinse de noul guvern pentru a …

Declarația Drepturilor IMM-lor: Tratament Corect și Profesionist

Liliana News Leave a Comment

Titlul cu privire la Tratamentul Corect și Profesionist din Declarația Drepturilor IMM-lor presupune că antreprenorii au dreptul: Art 1. Să aibă parte de un tratament politicos și profesionist din partea tuturor reprezentanților statului. Dreptul de a interacționa cu inspectori politicoși, competenți ș profesioniști care pot fi identificați ca atare și rolul cărora este de a ajuta sectorul privat. Art 2. …

Declarația Drepturilor IMM-lor: Dreptul la Recurs

Liliana News Leave a Comment

Titlul cu privire la dreptul la recurs din Declarația Drepturilor IMM-lor presupune că antreprenorii au dreptul: Art 1. Să se plângă, anonim sau public, pe conduita oricărui funcționar, autorități de control, sau alt exponent al autorităților locale sau centrale. Art 2. Să solicite revizuirea unui control sau autorizări de către un alt funcționar într-un timp util și conform unor criterii …

Declarația Drepturilor IMM-lor: Plata impozitelor

Liliana News Leave a Comment

Titlul cu privire la plata impozitelor din Declarația Drepturilor IMM-lor presupune că antreprenorii au dreptul: Art 1. Să plătească impozite în conformitate cu legislația Republicii Moldova și să beneficieze de servicii publice de calitate, oferite de funcționari profesioniști și cu o atitudine corectă față de reprezentanții mediului de afaceri. Art 2. Să activeze într-un regim fiscal și într-un mediu ce …

Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare discutată pe platforma Consiliului Economic

Liliana News Leave a Comment

La data de 04.06.2019, AIM a participat la Ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova, unde s-au purtat discuții pe marginea implementării Legii nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Între altele au fost discutate următoarele aspecte problematice: Agenții Economici deseori nu aplică pe etichetele finale ale produselor informații cu privire la alergenii pe …

Întâlnirea membrilor AIM cu Anna Akhalkatsi, Director al biroului Băncii Mondiale pentru Moldova

Liliana News Leave a Comment

Pe 30 mai la AIM am organizat întâlnirea antreprenorilor cu Anna Akhalkatsi, Director al biroului Băncii Mondiale pentru Moldova. Participanții au avut ocazia să afle din prima sursă despre programele Băncii Mondiale în Moldova și impactul lor asupra mediului de afaceri. Președintele AIM a prezentat antreprenorilor inițiativa AIM “Declarația Drepturilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii”. Evenimentul a avut loc la membrul …

AIM a devenit membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic

Liliana News Leave a Comment

Pe 31 mai AIM a fost aprobată în calitate de membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic este o platformă pentru interacțiunea dintre organizațiile societății civile din cadrul parteneriatului estic și Uniunea Europeană, prin facilitarea reformelor în țările parteneriatului estic.. Scopul platformei este de a oferi suport …

DECLARAȚIA DREPTURILOR IMM-LOR: Acces la Informație

Liliana News Leave a Comment

Titlul cu privire la accesul la informație din Declarația Drepturilor IMM-lor presupune că antreprenorii au dreptul: Art 1. La proceduri de autorizare și control clare și transparente, comunicate expres cu cerințe și recomandări clare și cu menționarea separată a bunelor practici. Etapele acestor controale și autorizări trebuie să fie prezentate antreprenorilor într-o formă simplă de către inspectori și funcționari competenți, …