FSEA advocate for its members at the Prime Minister’s Economic Advisory Council

Liliana News Leave a Comment

FSEA attended on October 26th the meeting of the working group on “Stimulation and Retention of Private Investments”  within the Prime Minister’s Economic Advisory Council (PMEAC). The main subject of the agenda was the modifications to the Laws nr.180 and nr.200 regarding the foreigners employment, specifically the registration and obtaining residence permits for foreign citizens. FSEA members have encountered problems …

Retrospectiva “Moldova Business Week 2016”

Liliana noutati Leave a Comment

FSEA a participat la “Moldova Business Week 2016”, organizată de către Ministerul Economiei și MIEPO la Chișinău în perioada 4-7 octombrie 2016. Pe agenda săptămînii au fost conferințe, mese rotunde, training-uri, forum-uri de afaceri, lansare de noi programe și altele. Scopul principal al evenimentului a fost de a oferi o platformă unde mediul de afaceri să se poată întâlni cu …

Moldova Business week 2016 overview

Liliana News Leave a Comment

FSEA attended “Moldova Business Week 2016” in the period of 4-7 October 2016 which was organized in Chisinau by the Ministry of Economy and MIEPO. Among of the activities of the agenda were conferences, roundtables, trainings, business forum, launching of new programs and others. The main goal was to offer a platform where business environment can meet the government authorities …

FSEA a participat la grupul de lucru privind “Stimularea și păstrarea investițiilor private” în cadrul Consiliului Economic Consultativ al Primului Ministru

Liliana noutati Leave a Comment

Pe data de 22 septembrie FSEA a participat la reuniunea grupului de lucru privind “Stimularea și păstrarea investițiilor private” în cadrul Consiliului Economic Consultativ al Primului Ministru. Scopul grupului de lucru este de a stimula și de a crea condiții adecvate pentru o bună funcționare și reținere a investițiilor private. Membrii grupului de lucru sunt AMCHAM, FIA, EBA, alte asociații …

FSEA participated at the working group on “Stimulation and Retention of Private Investments” within the Prime Minister’s Economic Advisory Council

Liliana News Leave a Comment

On September 22sd FSEA participated at the meeting of working group on “Stimulation and Retention of Private Investments”  within the Prime Minister’s Economic Advisory Council. The working group’s goal is to stimulate and create proper conditions for private investments good functioning and retaining. The members of the working group are AMCHAM, FIA, EBA, other business and industry associations, government institutions, …

FSEA pledează pentru simplificarea Facturii Fiscale la întîlnirea cu Fondul Monetar Internațional

Liliana noutati Leave a Comment

Pe data de 13 septembrie FSEA a participat la o masă rotundă cu privire la sistemul de impozitare organizat de Fondul Monetar Internațional. Scopul întâlnirii a fost de a identifica o serie de probleme cu care se confruntă întreprinderile în ceea ce privește Serviciul Fiscal și pentru a discuta oportunitățile de îmbunătățire a sistemului fiscal. Președintele FSEA David Smith a …

FSEA advocates for simplifying the VAT Invoice (Facturas and Factura Fiscals) at the International Monetary Fund meeting

Liliana News Leave a Comment

On September 13th, FSEA participated at a roundtable regarding the tax system hosted by IMF. The goal of the meeting was to identify a range of issues that businesses face in relation to Tax Service and to discuss the opportunities for improvement of the tax system. FSEA president David Smith presented the problem that small businesses encounter when dealing with …

FSEA s-a întîlnit cu reprezentantul Secretariatului Consiliului Economic al Primului-Ministru

Liliana noutati Leave a Comment

Pe data de 26 august FSEA a avut o întâlnire cu Roman Laduș reprezentant al Secretariatului Consiliului Economic al Primului-Ministru. Scopul întâlnirii a fost de a discuta despre problemele cu care se confruntă întreprinderile mici în procesul de colectare a facturilor fiscale de la furnizori. Conform codului fiscal fiecare achiziție trebuie să fie confirmate documentar cu factură sau factură fiscală. …

FSEA met with the Secretariat representative of the Economic Council of the Prime Minister

Liliana News Leave a Comment

On August 26th, FSEA had a meeting with Roman Ladus from the Secretariat of Economic Council of the Prime Minister. The goal of the meeting was to discuss about the problems that SME face when collecting “Facturas Fiscals” from their suppliers. According to the fiscal code each purchase should be confirmed documentary with the “Facturas” or “Facturas Fiscals”. This process …

FSEA a participat la masa rotundă de discutare a politicii bugetar fiscale pentru anul 2017

Liliana noutati Leave a Comment

FSEA a participat la o masă rotundă de discutare a propunerilor politicii bugetar fiscale pentru anul 2017, organizate de Expert-Grup pe 23 august. În calitate de participanți la discuțiile publice au fost Ministerul Finanțelor, reprezentanți ai patronatelor, asociațiilor de afaceri, sindicate, instituții de stat, donatori și experți independenți. În prima parte a evenimentului Ministerul Finanțelor a prezentat principalele teme ale …