DECLARAȚIA PRINCIPIILOR NOASTRE


Noi, în calitate de membri ai fsea, ne angajăm să activăm pe principii de desfășurare echitabilă, deschisă și onestă a afacerilor în conformitate cu legea și reglementările legale ale republicii moldova. pentru respectarea acestor principii noi ne asumăm:

EVITAREA DESFĂȘURARII AFACERILOR CU PERSOANE CARE NU SUNT DE ACORD CU VALORILE NOASTRE ȘI CARE AR PUTEA COMPROMITE REPUTAȚIA ORGANIZAȚIEI NOASTRE.
STABILIREA PROCESELOR ÎN MOD TRANSPARENT PENTRU RESPECTAREA ȘI SUSȚINEREA VALORILOR NOASTRE.
ASIGURAREA CA FIECARE MEMBRU AL AFACERILOR NOASTRE ȘI PARTENERII NOȘTRI DE AFACERI SĂ CUNOASCĂ PRINCIPIILE NOASTRE.
SĂ TINDEM SPRE RESPECTAREA ACESTOR PRINCIPII CHIAR ȘI ÎN SITUAȚIILE DIFICILE