AIM în dialog cu 20 de antreprenori din Bălți - care sunt provocările acestora - AIMM

AIM în dialog cu 20 de antreprenori din Bălți – care sunt provocările acestora

AIM a organizat o întâlnire cu antreprenori din Bălți pe 21 mai 2021. Evenimentul face parte din seria de vizite lansate de AIM în regiuni și are scopul de a identifica constrângerile și oportunitățile de dezvoltare pentru IMM-uri și prezentarea Zonei Zero – comunitatea business-ului onest.

La eveniment au participat 20 de antreprenori din agricultură, turism, comerț, servicii, industria ușoară, construcții și Horeca, dar și reprezentanți ai ONG-urilor locale. Antreprenorii au împărtășit barierele, provocările și resursele de care au nevoie antreprenorii pentru a se dezvolta. Cele mai invocate probleme au fost cele legate de:

  1. Achiziții publice și calitatea acestora. Problemele invocate sunt legate de: calitatea sarcinilor tehnice formulate de achizitori, criteriile de selecție bazate pe cel mai mic preț, termeni mici pentru perioada de garanție, fapt ce provoacă calitate scăzută a serviciilor achiziționate de stat și lipsa de cadre calificate care să fie responsabile de monitorizarea calității lucrărilor și serviciilor procurate.
  2. Evidența contabilă în Gospodăriile Țărănești. Multe gospodării nu cunosc bazele evidenței contabile și cum să asigure evidența contabilă, din acest motiv multe firme ajung în situații în care comit încălcări pentru care  sunt dur penalizați. În același timp regulile de evidență contabilă pentru GȚ sunt aceleași ca pentru întreprinderi mai mari, în timp ce resursele și posibilitățile acestora sunt limitate. A fost propusă soluția de a organiza în fiecare primărie un contabil profesionist care să ghideze GȚ în evidența contabilă sau pentru plată adițională chiar să asigure evidența mai multor GȚ care nu sunt competente să ducă contabilitatea în mod autonom.
  3. Cei prezenți au invocat problema inspecțiilor și controalelor de stat ca un factor abuziv, care deseori creează pierderi de timp și resurse. Majoritatea celor prezenți au insistat pe faptul că controalele de stat trebuie să fie consultative, iar antreprenorii trebuie informați de către autorități cu privire la drepturile lor în timpul acestor controale. 
  4. O problemă invocată a fost nivelul de pregătire scăzut al antreprenorilor pentru gestionarea afacerii și nevoia de instruiri calitative pentru startup-uri în administrarea afacerii.  Multe afaceri se inițiază fără ca antreprenorii să aibă cunoștințe de bază pentru gestionarea acestora.
  5. Alte probleme invocate au fost legate de comisiile medicale pe care sunt obligați să le treacă regulat angajații, pregătirea scăzută a antreprenorilor pentru inspecțiile și controalele de stat și limita de procurări în numerar.

Directorului executiv a prezentat activitatea AIM și a documentat propunerile participanților. Acestea urmează a fi sistematizate împreună cu propunerile din vizitele următoare, iar în baza lor AIM va veni cu un șir de propuneri și soluții.

Vlad Șuleanschi, co-fondatorul Smokehouse a vorbit despre Zona Zero – comunitatea business-ului onest și a cetățenilor responsabili. El a vorbit despre experiența personală a restaurantului Smokehouse și cum a luat naștere comunitatea Zero, bazată pe principiul transparenței și a participări la bunăstarea țării.

Următoarea vizită a AIM va fi în orașul Cahul pe data de 28 mai.

Disclamer: Această activitate este realizată cu suportul Proiectului „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’, realizat de Helvetas Swiss Intercooperation și a proiectului „Transparency and Compliance for SMEs” cu suportul Center for International Private Enterprise. 

X
X
X