AIM a participat la ședința cu privire la “ Obiectivele politicii fiscale și vamale pentru anii 2020-2022”

Liliana News Leave a Comment

Pe 25 Octombrie, AIM a participat la ședința cu privire la “ Obiectivele politicii fiscale și vamale pentru anii 2020-2022”. 

Scopul ședinței a fost de a prezenta, examina și discuta propunerile referitoare la  facilitățile fiscale, amortizarea mijloacelor fixe, impozitarea donațiilor, TVA (deduceri, cote, restituiri), termenii de raportare și achitare a impozitelor și impozite și taxe locale. Toate acestea pentru asigurarea unei legislații fiscale ce susține dezvoltarea mediului de afaceri.

Au fost prezentate măsuri de pro creștere economică, de consolidare a capacității financiare a autorităților locale, de ameliorare a echitații fiscale și consolidare a veniturilor publice precum și propuneri de măsuri pe termen mediu.

Din propunerile de măsuri pe termen mediu, fac parte:

 1. Regim fiscal simplificat pentru micul business
 2. Aplicarea sistemului de TVA la încasare
 3.  Analiza lanțului valoric a TVA aferent producției agricole
 4. Armonizarea legislației fiscale și vamale
 5. Revizuirea facilităților fiscale și vamale
 6.  Impozitarea coletelor poștale
 7. Crearea comisiei de contestație fiscală și vamală

Măsurile  de pro creștere economică țin de:

 1. Majorarea plafonului pentru amortizarea autoturismelor neutilizate la prestarea serviciilor.
 2. Se propune majorarea valorii permise spre deducere de la 200.000 lei la 300. 000 lei.
 3. Schimbarea modalității de impozitare a donațiilor.
 4. TVA-ul pentru serviciile importate va putea fi achitat pînă la data de 25 a lunii următoare celei de import sau de plată a serviciilor.
 5. Instituirea mecanismului de restituire a taxei pentru poluarea mediului.

Măsurile de consolidare a capacității financiare a autorităților locale prevăd:

 1. Stabilirea unui plafon minim și maxim pentru impozitul pe bunurile imobiliare.
 2. Evaluarea bunurilor imobile în localitățile rurale.
 3. Stabilirea unei accize graduale pentru importul autoturismelor cu o valoarea mai mare de 600 000 lei.

În cadrul măsurilor pe termen mediu se enumeră următoarele aspecte:

 1. Regim fiscal simplificat pentru persoanele care doresc să lanseze afaceri prin care se elimină obligația de menținere a evidenței contabile și fiscale.
 2. Aplicării unui sistem nou de achitare a TVA. Actualmente, TVA se achită la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost efectuată livrarea, indiferent de momentul încasării resurselor financiare.
 3. Revizuirea facilităților fiscale și vamale.
 4. Analiza oportunității creării unei comisii de contestare formată din experți în domeniul fiscal și vamal.

Așa dar, au fost examinate și discutate fiecare din aspectele prezentate și deasemenea, au avut loc discuții fructuoase pe subiectele abordate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *