Raportul de Monitorizare și Evaluare a Participării la Procesul de Luare a Deciziilor | AIMM

Raportul de Monitorizare și Evaluare a Participării la Procesul de Luare a Deciziilor

AIM este vocea a peste 100 de IMM-uri din Republica Moldova, iar una dintre activitățile noastre de bază este reprezentarea membrilor noștri pe platformele de dialog dintre mediul de afaceri și autoritățile publice.

De aceea, în fiecare an, echipa noastră consolidează propunerile membrilor de îmbunătățire a cadrului de
reglementare pentru IMM-ri într-un singur document – Agenda legislativă AIM, la baza căreia stau problemele din sector și soluțiile pentru eliminarea acestora. Inițiativele vizate sunt focusate pe dezvoltarea unui
mediu economic durabil și stabil în țară.

Eforturile AIM în implementarea Agendei sale legislative au fost monitorizate și evaluate în luna august 2023, iar rezultatele au fost întocmite în forma unui raport anual, elaborat pentru perioada 1 august 2022 – 1 august 2023.

Conform acestui raport, din totalitatea actelor care au fost realizate în măsură deplină, 33% produc un impact major asupra activității IMM-urilor, 50% produce un impact benefic mediu și doar 17% produc un efect benefic redus.

Este de evidențiat că la un șir de inițiative lansate de AIM s-au alăturat și au fost susținute de alte asociații și părți interesate, iar documentele finale au reprezentat o contribuție colectivă sau o cooperare comună, după caz.

Mai multe detalii puteți vedea în Raportul de Monitorizare și Evaluare a Participării la Procesul de Luare a Deciziilor.

Eforturile AIM în elaborarea și inițiativelor de reforme și propuneri de ajustare a cadrului legal sunt realizate cu susținerea financiară a partenerilor și donatorilor: Centrul pentru Întreprinderi Private Internaționale (CIPE) și Proiectul OPTIM susținut de guvernul Elveției și implementat de Helvetas Swiss Intercooperation.

AIM va continua în perioada următoare implicarea sa în a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea tuturor IMM-urilor din Republica Moldova.