A FOST LANSATĂ PRIMA CARTE ALBĂ A IMM-URILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA | AIMM

A FOST LANSATĂ PRIMA CARTE ALBĂ A IMM-URILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) a lansat prima ediție a Cartei Albe a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Moldova.

Carta Albă a IMM-uri este o analiză aprofundată a sectorului IMM-urilor din Moldova, care prezentă situația generală a mediului de afaceri în perioada 2023-2024 și dificultățile cu care se confruntă sectorul, nevoile și sursele lor de finanțare, modul de accesare a finanțelor și criteriile aplicabile, formând o bază pentru propuneri și inițiative aferente viitoarelor politici publice în domeniu.

Documentul propune o serie de obiective ambițioase, care vor contribui în esență la elaborarea de noi măsuri în materie de politici publice în scopul îmbunătățirii situației din sectorul IMM. Astfel, unul dintre obiective va fi analiza mediului de afaceri, care va include aspecte legate de dezvoltarea resurselor umane și a forței de muncă, accesul la finanțare și costuri, politicile fiscale și impactul acestora, reglementări și conformitate, accesul la piață și birocrație.

Recomandările sunt adresate în mare parte autorităților naționale competente în domeniu și factorilor de decizie (vezi anexa mai jos). Aceste recomandări ar putea fi folosite ca un argument juridic și economic suplimentar pentru elaborarea amendamentelor la cadrul juridic primar și secundar pentru a aduce legislația națională în conformitate cu cele mai bune standarde și practici internaționale dar și cu necesitățile mediului de afaceri.

Menționăm că AIM este o asociație patronală bazată pe calitatea de membru și a fost fondată în martie 2016. Misiunea asociației este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea  întreprinderilor mici și mijlocii care activează în Republica Moldova. Una din activitățile de bază ale AIM este reprezentarea membrilor săi pe
platformele de dialog dintre mediul de afaceri și autoritățile publice cu scopul de a îmbunătăți politicile publice în domeniul mediului antreprenorial, în special pentru întreprinderile micro și mici, dar și cadrul normativ aferent. 

Actualmente AIM are peste 150 de membri, companii cu investiții străine și locale, interesele cărora sunt reprezentate în diverse foruri și grupuri de lucru la nivel național, inclusiv în domeniul participativ și de luare a deciziilor de către organele administrației publice centrale.

Cartea Albă a IMM-urilor pot fi citită mai jos:

English version here:

Elaborarea și lansarea primei ediții a Cartei Albe a IMM-urilor din Moldova de către AIM este
realizată cu susținerea financiară a Centrul pentru Întreprinderi Private Internaționale (CIPE).