Agenda Legislativă - AIMM

Alliance of Small and Medium-sized Enterprises from Moldova
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova

AGENDA POLITICILOR ȘI INIȚIATIVELOR LEGISLATIVE

DESPRE AIM

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova este o asociație de afaceri neguvernamentală, bazată pe calitatea de membru. Membrii AIM sunt întreprinderi mici și mijlocii care activează în Republica Moldova. Membrii noștri lucrează împreună ca aliați prin rețea, resurse, advocacy și alte inițiative pentru a încuraja și proteja dezvoltarea și creșterea prin schimbul de principii comune.

MISIUNEA NOASTRĂ

Misiunea noastră este să promovăm și să protejăm bunăstarea generală și prosperitatea întreprinderilor mici și mijlocii și a celor care fac afaceri cu întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, astfel încât comunitatea de afaceri și cetățenii săi să prospere.

VIZIUNEA NOASTRĂ

AIM este o comunitate de afaceri mici și mijlocii care lucrează împreună pentru realizarea unor obiective comune care vor dezvolta un mediu antreprenorial-juridic clar și transparent, pentru a promova creșterea economică și investițiile în Republica Moldova.

DOMENII DE ACTIVITATE

(a) Dezvoltarea comunității de afaceri
(b) Resursa „Primul apel”
(c) Politici și advocacy

SETUL #1:

Ajutor și Stimulente aferente
COVID-19

1.1. ACȚIUNI AFERENTE SITUAȚIILOR DE CRIZĂ

AIM consideră că măsurile luate de către autoritățile publice din ultimul an la criza economică provocată de consecințele situației pandemice cu noul COVID-19 au fost în mare măsură insuficiente. Mai exact, intervențiile statului adoptate au fost prea mici, prea lente și prea indirecte. Venim cu un set cuprinzător de propuneri pentru a atenua cele mai grave efecte ale acestei crize, inclusiv garantarea creditelor, suportul prin rambursarea taxelor, suport în domeniul locațiunii și multe altele. În cazul în care acțiunile propuse, sunt adoptate rapid, ele pot ajuta IMM-urile care se confruntă cu problema supraviețuirii în contextul acestei crize și lupta pentru revinirea la sănătatea economică:

(a) Sprijin financiar, prin:
(i) Acordarea împrumuturilor pe termen lung cu garanție de stat.
(ii) Simplificarea mecanismelor de solicitare și eligibilitate a împrumuturilor guvernamentale.

(b) Serviciul fiscal de stat și autoritățile fiscale:
(i) Exonerarea de penalitățile fiscale calculate în 2020.
(ii) Crearea unui plan de plată clar aferent impozitelor neplătite.

(c) Inspecții și controale:
(i) Moratoriul asupra controalelor de stat.
(ii) Liniile directorii clare privind restricțiile în contextul COVID în domeniul sănătății și siguranței publice.

(d) Insolvabilitatea simplificată.

(e) Abordarea crizei locațiunii în pe durata pandemică.

1.2. STIMULENTE FISCALE ȘI SUPORT ECONOMIC

Pe lângă propunerile de atenuare a consecințelor cauzate de criză, este important să privim spre viitor și să susținem redresarea economică. AIM a prezentat un set de propuneri, inclusiv stimulente economice inovatoare menite spre redresarea pe termen mediu în cele mai afectate domenii ale economiei. Măsurile fiind accesibile în situație actualei crize bugetare a Moldovei.

(a) Scutiri de taxe pe grupuri țintă
(i) Reducerea cotei TVA în sectorul HoRECA la 5% timp de 2 ani.
(ii) Permiterea importatorilor să plătească TVA la import la momentul vânzării.
(iii) Credit fiscal național pentru achiziționarea echipamentelor de protecție individuală (EPI).

(b) Stimularea re-angajării
(c) Stimularea directă

(d) Ajustări fiscale pe termen lung cu efect imediat
(i) gradație variabilă aferentă taxelor de licențiere în domeniul producerii
(ii) Ratele de impozitare marginale aferente impozitelelor în domeniul salarizării.

1.3. ACȚIUNI AFERENTE VALULUI TREI AL COVID-19

(a). Fără restricții și stopare a activității pentru cei vaccinați

(b). Încurajarea și organizarea evenimentelor în condiții de siguranță în aer liber

(c). Scutirea imediată de impozite a sectorului HORECA

(d). Abordarea crizei locațiunii spațiilor

SETUL #2:

Anti-corupție și Birocrație

2.1. OFICIUL AVOCATULUI AFACERILOR MICI

Atunci când antreprenorii interacționează cu instituțiile Statului, se confruntă în mod regulat cu probleme serioase. Birocrație, lipsă de informații, corupție și multe altele. AIM propune o soluție care este îndreptată spre crearea poziției Avocatului pentru drepturile mediului de afaceri (Ombudsmanul) și care ar activa în cadrul Oficiului pentru Drepturile Omului. Această nouă poziție va acționa ca un mecanism de sprijin pentru oamenii de afaceri care încearcă să confrunte birocrația. Avocatul va contribui la asigurarea accesului la informații, va depune plângeri cu privire la abuzuri, va propune reforme Guvernului și multe altele. Cu titlu de împărătșire a acestei viziuni, propunem o Declarație a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, care pledează pentru susținerea creării instituției Avocatului Antreprenorilor.

2.2. DECLARAȚIA DREPTURILOR IMM-URILOR

O problemă critică cu care se confruntă întreprinderile mici din Moldova este nivelul redus de încredere în instituțiile publice și în unele cazuri în intențiile reprezentanților Statului. IMM-urile au fost mult timp pradă a unor acțiuni de corupție, de eliminare a concurenței și nu au prea recurs la autoapăre. În cadrul AIM, am colaborat cu membrii noștri și cu întreprinderile mici din toată Moldova pentru a identifica problemele cheie și pentru a formula soluții pentru aceste probleme în forma unui set de propuneri (soluții) bazate pe drepturi. Declarația Drepturilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova are scopul de a servi un punct de pornire, o descriere a contractului social dintre Stat și întreprinderi. Multe dintre dispozițiile sale sunt deja prevăzute în Lege iar unele nu sunt. În ambele cazuri, ele nu sunt aplicate sau implementate.

2.3. REFORMA INSPECȚIILOR ȘI CONTROALELOR DE STAT

În Moldova, proprietarii afacerilor mici și mijlocii au frică de inspecții și controale din cauza aplicării neuniforme, corupte și inconsecvente a Legii. Dacă este să descriem succint situația, în mediul de afaceri există o situație în care unii dintre funcționarii publici responsabili de protejarea siguranței publice, a finanțelor publice și asigurarea Statului de drept, nu își fac lucrul la nivelu necesar. Inspectorii fiscali, de exemplu, ar trebui să încurajeze conformitatea, să corecteze greșelile și să penalizeze acțiunile frauduloase. Pentru a redresa situația spre bine, și a realiza această viziune, AIM are un șir de inițiative care vizează schimbări mici, dar importante, menite să sporească transparența, să reechilibreze dinamica impactului puterii asupra mediului de afaceri și să asigure drepturi adecvate de a face apel.

2.4. SISTEMUL CIVIC DE RAPORTARE A CORUPȚIEI

Proprietarii afacerilor mici și mijlocii nu sunt singurele persoane afectate de corupție în Republica Moldova. La toate nivelele instituțiilor de Stat, este prezentă corupția de dimensiuni mici și mari, de la licențiere, la asistență medicală, și școli. În toate aceste sectoare, nu există un proces standard de colectare a datelor pentru a identifica de ceea ce are nevoie o reformă și ceea ce funcționează bine. Aceste circumstanțe duc la o poziție în care instituțiile de Stat constată că „totul e bine”, în timp ce activiștii civic și asociațiile scot în evidență că totul „totul este rău.” Adevărul se regăsește undeva între ele și este esențial să obținem date exacte pentru ca Guvernul și societatea civilă să lucreze împreună asupra reformelor. În acest sens, AIM propune un sistem național de „Raportare civică a corupției” în scopul însoțirii fiecărei interacțiuni de fiecare nivel cu birocrația Statului. Acest „Raportare civică a corupției” trebuie să fie anonim, electronic și extrem de transparent atât în ceea ce privește punerea în aplicare, cât și rezultatele.

SETUL #3:

Reforme sistemice pentru o Economie și Mediu de afaceri mai puternice

3.1. REFORMA FACTURII FISCALE

Republica Moldova este unică printre vecinii săi, la fel și între statele mai dezvoltate și în curs de dezvoltare, în ceea ce privește nivelul de dificultate în efectuarea tranzacții de comerț cu amănuntul sau de mică valoarea în operațiunile B2B. Spre exemplu, în Germania, dacă o companie trimite un angajat la magazin să cumpere un bec de 7 lei, cumpără becul, ia bonul fiscal și pleacă, ei sunt eligibili pentru rambursarea TVA și toată lumea își plătește taxele și impozitele. Nu există facturi fiscale, nici e-factură, și nu sunt necesare călătoriile inutile la contabilii cumpărătorului și vînzătorului pentru semnături și ștampile. Nu există nici o diferențiere între o persoană juridică și o persoană fizică. Sistemul Republicii Moldovei este lent, birocratic și nu previne frauda – dimpotrivă, o menține. AIM propune un set de documente pentru reformarea acestui mecanism și simplificarea operațiunilor comerciale B2B (între companii), eliminarea birocrației și asigurarea faptului că mai multe întreprinderi respectă pe deplin legislația fiscală . Astfel este asigurată o situație de cîștig pentru toată lumea.

3.2. DECLARAȚIA DREPTURILOR DEBITORILOR ȘI CREDITORILOR

Una dintre principalele probleme care afectează IMM-urile din Moldova este lipsa finanțării și creditării. Un motiv major în acest sens este relația neadecvată între Bănci și IMM-uri. Băncile utilizează practici de eliminare a concurenței și ignoră adesea (puținele) reglementări care le sunt atribuite – cum ar fi cerințele pentru a prezenta ratele efective ale dobânzii. Creditorii non-bancari fac chiar și mai puțin. Din cauza acestei situații IMM-urile au o frică că ia credite / împrumuturi la rate care le ruinează. Băncile reclamă că oamenii nu se împrumută suficient și, prin urmare, ratele trebuie să fie ridicate. Este un ciclu vicios și negativ care afectează toate părțile implicate. Iar pentru a reechilibra acest sistem trebuie să existe o reglementare simplă, directă, sub forma unei Declarații a Drepturilor Creditorilor și Debitorilor. Aceasta ar trebui să se aplice atât persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice. La fel considerăm că aceasta ar trebui să se refere și la creditorii nebancari și instituțiile de microfinanțăre. AIM lucrează la propunerea unei astfel de inițiative bazată pe cele mai bune practici internaționale.

3.3. DEPARTAMENTUL “NOILOR PRODUSE ȘI PROCESE”

În centrul unei economii de succes în secolul 21 este inovarea. Inovatorii adesea explorează idei și concepte de afaceri care nu sunt luate în considerare în legislația sau reglementările actuale, cum ar fi economia colaborativă, tehnologia financiară (fintech), sau chiar pur și simplu idei noi, sau chiar pur și simplu o ideie nouă, cum ar fi o bere artizanală cu zmeură IPA făcută cu fructe. În toate aceste cazuri, și multe altele, inovatorii trebuie să-și plănuiască drum printr-un sistem bizantin al birocrației și legislației pentru a încerca să facă posibilă realizarea unei noi idei în Moldova. Adesea, inovatorii pur și simplu pleacă. Fie fizic, fie prin magia off-shore, unde totul, începând de la companiile IT din Moldova, și terminînd cu plățile efectuate pentru ca să mergeți cu taxiul în Chișinău. În scopul soluționării acestui aspect, AIM propune crearea unui Departament pentru Produse și Procese Noi pentru a lucra cu companiile în acest sens și pentru a le ajuta să-și realizeze ideile inovatoare acasă în Moldova. Acest departament va fi responsabil pentru a răspunde la întrebări, va ajuta la accesul la informații, reducerea prin reglementărilor opace și formularea argumentărilor către Guvern și Parlament cu privire la reformele necesare.

3.4. REFORMA “PAȘAPORTULUI MEDICAL” ALBASTRU

Orice angajat care a lucrat în HoReCa, în fabricarea produselor sanitare, saloane de coafură, sau una dintre multe alte profesii reglementate de ANSA cunoaște nedreptatea de a obține un Pașaport Medical Albastru. Acest document sanitar indispensabil, necesită controale fitosanitare complexe care trebuie obținute în fiecare an. Reglementările care se conțin în acte deseori sunt excesive și nu se aplică subiecților necesari, motiv din care urmează a fi revizuit fiindcă conține prevederi care uneori nu face nimic pentru a proteja sănătatea publică. Mai mult, porțiunile de clasă ale Pașaportului Medical Albastru sunt depășite fără speranță și se bazează pe norme și standarde din Uniunea Sovietică – ignorând complet apariția „cumpărării produselor de curățare la un magazin” și, în schimb, concentrându-se pe modul de „a le amesteca pe ale tale”. În plus față de nedemnitățile impuse angajaților, angajatorii trebuie să suporte costurile pentru acest proces, să ofere zile libere și, adesea, să petreacă un timp enorm ocupându-se de documentarea și controlul durabil al acestor documente. AIM consideră că Moldova trebuie să adopte standarde internaționale precum Servicii Sigure – „SafeServ” și mai mult partea educațională a acestor certificări online. În ceea ce privește procedurile medicale intruzive, acestea trebuie să se limiteze la coșul de gunoi al istoriei.

3.5. REFORMA FISCALĂ EXHAUSTIVĂ

AIM sprijină ideea unei reforme majore a impozitelor și taxelor fiscale în Republica Moldova. Sistemul actual este prea complicat, excesiv de birocratic din punct de vedere administrativ atât pentru companii, cât și pentru Stat, care se focalizează pe povara impozitelor în modul în care inhibă creșterea economică cât și promovează inegalitatea. Perspectiva de a crea un cadru pentru reforma exhaustivă este departe de domeniul unei organizații ca AIM. Dar dorim să prezentăm un set de principii și idei-cheie pe care am dori să se regăsească în această reformă, inclusiv introducerea unor rate marginale de impozitare pe venit, plăți simplificate pentru antreprenori, rate competitive de impozitare pentru sectorul turismului și în comerț cu amănuntul aliniate cu practicile din Europa și alte state. AIM consideră că este esențială o conversație cu adevărat cuprinzătoare la nivel național despre o reformă care ar debloca potențialului de creștere al Moldovei și pentru stimularea unei economii de consum conduse de cetățeni, o economie în care angajații sunt capabili să contribuie nu doar cu munca lor, ci și cu puterea lor de cumpărare atunci când sunt plătiți cu un salariu echitabil.

3.6. EXTRASUL DIN REGISTRUL DE STAT ELECTRONIC (e-EXTRAS) 

AIM propune ca Guvernul și Parlamentul să modifice cadrul legal și reglementările aferente Extrasului din Registrul de stat în vederea permiterii verificării electronice a acestor informații prin intermediul bazelor de date publice online deja existente. Dacă este totuși necesar un document emis pe hârtie, acesta trebuie tipărit dintr-o bază de date online. În locul unei „ștampile umede”, noile E-Extrase ar trebui să aibă un cod QR care să facă conexiunea directă la o versiune online a documentului pe pagina web a registratorului guvernamental și care poate fi verificată. Acest lucru va permite băncilor și altor entități interesate să facă verificările necesare fără a implica proprietarul afacerii sau timpul funcționarilor de stat pentru a tipări și schimba în mod constant documente pe bază hârtie.

COOPERARE

AIM salută cooperarea cu partenerii și donatorii îndreptate spre punerea în aplicare a politicilor și inițiativelor legislative menționate mai sus. Dacă dumneavoastră sau entitatea dvs. doriți să sponsorizați reformele enunțate și să contribuiți la suportarea costurilor pentru lucrul experților și a studiilor legislative, sau dacă aveți capacitatea instituțională de a contribui la elaborarea și implementarea acestor inițiative, contactați-ne la liliana.busuioc@sme.md


Această activitate este realizată cu suportul Proiectului „SMEs Transparency and Compliance Project” finanțat de Center for International Private Enterprise și a „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’, realizat de Helvetas Swiss Intercooperation.

Alliance of Small and Medium-sized Enterprises from Moldova
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 202. Etajul 5,
MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova

tel. +373 69201061
e-mail: liliana.busuioc@sme.md

www.sme.md
Facebook: fseamoldova