Agenda Legislativă | AIMM

Alliance of Small and Medium-sized Enterprises from Moldova
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova

AGENDA POLITICILOR ȘI INIȚIATIVELOR LEGISLATIVE

DESPRE AIM

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova este o asociație de afaceri neguvernamentală, bazată pe calitatea de membru. Membrii AIM sunt întreprinderi mici și mijlocii care activează în Republica Moldova. Membrii noștri lucrează împreună ca aliați prin rețea, resurse, advocacy și alte inițiative pentru a încuraja și proteja dezvoltarea și creșterea prin schimbul de principii comune.

MISIUNEA NOASTRĂ

Misiunea noastră este să promovăm și să protejăm bunăstarea generală și prosperitatea întreprinderilor mici și mijlocii și a celor care fac afaceri cu întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, astfel încât comunitatea de afaceri și cetățenii săi să prospere.

VIZIUNEA NOASTRĂ

AIM este o comunitate de afaceri mici și mijlocii care lucrează împreună pentru realizarea unor obiective comune care vor dezvolta un mediu antreprenorial-juridic clar și transparent, pentru a promova creșterea economică și investițiile în Republica Moldova.

DOMENII DE ACTIVITATE

(a) Dezvoltarea comunității de afaceri
(b) Resursa „Primul apel”
(c) Politici și advocacy

Agenda Lesgislativă este un document anual, realizat de către Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, și conține scopuri și obiective pentru 12 luni ale anului 2024. Prezentul document reprezintă o viziune complexă a AIM și comunității membrilor săi exponenți ai mediului de afaceri micro, mic și mijlociu. Deși documentul enumeră și operează cu o listă complexă a problemelor și priorităților din mediul de afaceri, rezolvarea cărora ar aduce un beneficiu semnificativ întregului sector, lista nu este una exhaustivă și reprezintă o foaie de parcurs extinsă a AIM pentru perioada de timp propusă. Totodată, AIM evidențiază că lista scurtă și prioritare a acțiunilor care vor fi realizate din prezentul document va face obiectul aprobării de către Board-ul AIM. Anume această listă va fi supusă evaluării la finele perioadei de monitorizare. 

AGENDA POLITICILOR ȘI INIȚIATIVELOR LEGISLATIVE PENTRU ANUL 2024

AGENDA POLITICILOR ȘI INIȚIATIVELOR LEGISLATIVE PENTRU ANII 2022-2023

COOPERARE

AIM salută cooperarea cu partenerii și donatorii îndreptate spre punerea în aplicare a politicilor și inițiativelor legislative menționate mai sus. Dacă dumneavoastră sau entitatea dvs. doriți să sponsorizați reformele enunțate și să contribuiți la suportarea costurilor pentru lucrul experților și a studiilor legislative, sau dacă aveți capacitatea instituțională de a contribui la elaborarea și implementarea acestor inițiative, contactați-ne la liliana.busuioc@sme.md


Această activitate este realizată cu suportul Proiectului „SMEs Transparency and Compliance Project” finanțat de Center for International Private Enterprise și a „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’, realizat de Helvetas Swiss Intercooperation.

Alliance of Small and Medium-sized Enterprises from Moldova
Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 202. Etajul 5,
MD-2001, mun. Chișinău, Republica Moldova

tel. +373 69201061
e-mail: liliana.busuioc@sme.md

www.sme.md
Facebook: fseamoldova