Alianța întreprinderilor mici și mijlocii | Cel mai bun aliat al tău în afaceri

COMUNITATEA ANTREPRENORI OPTIMIȘTI DIN MOLDOVA

Ajutăm întreprinderile mici și mijlocii din toate industriile să fie puternice și să-și protejeze drepturile în mod corect în realitatea noastră dură.

Activități recente

Evenimente recente

iulie, 2024

Misiunea

Misiunea noastră este să promovăm și să protejăm bunăstarea generală și prosperitatea întreprinderilor mici și mijlocii și a celor care fac afaceri cu întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, astfel încât comunitatea de afaceri și cetățenii săi să prospere.

Viziunea

AIM este o comunitate de afaceri mici și mijlocii care lucrează împreună pentru realizarea unor obiective comune care vor dezvolta un mediu antreprenorial-juridic clar și transparent, pentru a promova creșterea economică și investițiile în Republica Moldova.

Domenii de activitate

Dezvoltarea comunității de afaceri

Evenimente lunare pentru membri
Seminare educaționale
Comunicarea online a membrilor
Evenimente de oportunități

Resursa „Primul apel”

Consultare
Recomandări
Rapoarte

Politici și advocacy

Colectarea și formularea provocărilor cu care se confruntă membrii
Dialogul între mediul de afaceri și guvern
Contribuția la cadrul de reglementare a mediului de afaceri

Dialog public-privat

Suntem membri la diverse platforme de dialog între mediul de afaceri și guvern. Acest lucru facilitează misiunea noastră de a proteja întreprinderile mici și mijlocii la cel mai înalt nivel.

Member of the consultative platform of civil society representatives at the Parliament of the Republic of Moldova
Membru al Platformei consultative a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova
The Working Group of the State Commission for regulating entrepreneurial activity
Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității antreprenoriale
The Economic Council to the Prime Minister is an advisory body with the mission to facilitate the dialogue between the representatives of the business environment, donors’ community and policy makers to develop a favorable business environment
Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM este un organism consultativ cu misiunea de a facilita dialogul între reprezentanții mediului de afaceri, comunității donatorilor și formatorilor de politici, în vederea dezvoltării unui mediu de afaceri favorabil investițiilor
The Advisory Committee under customs service is a trade facilitation body, consisting of representatives of the customs service and representatives of associations involved in external trade
Comitetul Consultativ al Serviciului Vamal este un organ de facilitare a comerțului, format din reprezentanți ai serviciului vamal și reprezentanți ai asociațiilor implicate în comerțul exterior
Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității întreprinzător reprezintă unica platformă de dialog public- privat de evaluare anticipată a analizelor impactului de reglementare (AIR) și a proiectelor actelor normative cu impact asupra mediului de afaceri
Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității întreprinzător reprezintă unica platformă de dialog public- privat de evaluare anticipată a analizelor impactului de reglementare (AIR) și a proiectelor actelor normative cu impact asupra mediului de afaceri

Aveți nevoie de asistență?

Suntem întotdeauna gata să vă ajutăm

Progresul nostru în 2021

Scrisori

8

Adresate autorităților publice și părților interesate

Întâlniri

19

Cu autoritățile publice și partenerii de dezvoltare

Evenimente

15

Desfășurate online și offline

Participanți

722

La evenimente precum reprezentanți ai afacerilor, parteneri și experți

Descărcări

800

Ale Ghidului IMM de către antreprenori, parteneri, autorități publice, organizații de suport în afaceri și alții

Evenimente

6

La care AIM a participat în calitate de speaker și panelist

Servicii pentru membri

Oferirea de oportunități de schimb de informații între membri

Informarea și actualizarea membrilor cu privire la activitățile, evenimentele, inițiativele și oportunitățile FSEA

Colectarea și distribuirea de informații utile despre afaceri membrilor

Promovarea membrilor prin diseminarea descrierii de bază și informațiilor de contact pe directorul membrilor, site-ul web și în grupul închis Facebook

Oferirea de recomandări între membri, asociații sectoriale și alte resurse externe pentru sugestii, practici de succes și relații de afaceri

De a servi drept o resursă „Primul apel”

MembrII Gold

Pachete de membru

Pro

5000 MDL

PE an

✓ Comunitatea AIM (Telegram și baza de date)
pentru schimb de idei și colaborare
✓ Abonament newsletter AIM
✓ Newsletter
✓ Acces la Evenimente pentru networking și
expertiză:
  • Business Breakfast
• Business over Drinks
  • Meet a Member
  • Out of Office
  • Empower Locals
✓ Reprezentare Prin Activități de Lobby și Advocacy
✓ Acces la evenimentele partenerilor
✓ Consultație / per expert pe an:
  • Legislație și probleme juridice
  • Management financiar și contabilitate
 • Impozite și contabilitate
• Atragere de fonduri și investiții
✓ Acces la resursa „Primul Apel”

Gold

10 000 MDL

PE AN

✓ Comunitatea AIM (Telegram și baza de date)
pentru schimb de idei și colaborare
✓ Abonament newsletter AIM
✓ Newsletter
✓ Acces la Evenimente pentru networking și
expertiză:
• Business Breakfast
• Business over Drinks
  • Meet a Member
  • Out of Office
  • Empower Locals
✓ Reprezentare Prin Activități de Lobby și Advocacy
✓ Acces la evenimentele partenerilor
✓ Consultație / per expert pe an:
  • Legislație și probleme juridice
  • Management financiar și contabilitate
 • Impozite și contabilitate
• Atragere de fonduri și investiții
✓ Acces la resursa „Primul Apel”
Vizibilitate pe produsele multimedia AIM
Posibilitatea de a fi speaker/prezenta afacerea la evenimentele AIM
Acces prioritar la evenimente și conferințe externe