AIM – Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova și CPR Moldova în dialog cu antreprenorii din Bălți

Liliana News Leave a Comment

Pe 11 octombrie AIM – Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova  și CPR Moldova au organizat întâlniri cu antreprenorii din Bălți.

Scopul întâlnirilor este de a educa și a îndemna antreprenorii să folosească metode online pentru a raporta abuzuri și ilegalități prin așa platforme precum faracoruptie.md.

Antreprenorii au împărtășit constrângerile și problemele cu care se confruntă. Printre problemele evidențiate s-au numărat: lipsa transparenței și tratamentul diferențiat în ceea ce privește accesarea granturilor nerambursabile, lipsa informațiilor legate de organizarea achizițiilor de către APL-uri și atribuirea contractelor acelorași companii de fiecare dată, chiar dacă există ÎMM-uri ce pot oferi servicii asemănătoare la un preț mai mic, imprevizibilitatea modificărilor ce țin de legislația fiscală, lipsa posibilității de a procura cu facturi materia primă, supraevaluarea mărfurilor declarate la vamă, lipsa concurenței loiale și existența monopolurilor în anumite sectoare de activitate.

Drept urmare, AIM și CPR vor interveni prin elaborarea unor recomandări și promovarea unor inițiative care vor înlătura elementele ce alimentează apariția fenomenului de corupție.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *