AIM lansează „Declarația drepturilor întreprinderilor mici și mijlocii”

Liliana News Leave a Comment

Astăzi, lansăm „Declarația Drepturilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii”, prin care ne propunem să informăm antreprenorii despre drepturile lor în raport cu instituțiile de stat.

Potrivit președintelui AIM, David Smith, o astfel de declarație este necesară pentru că multe companii din Republica Moldova fie nu știu cum să-și apere drepturile, fie se tem să o facă.

IMM-urile constituie motorul economiei Republicii Moldova, reprezentând aproape 98% din numărul total de întreprinderi. Însă tot întreprinderile mici și mijlocii sunt cele mai vulnerabile în raport cu statul și funcționarii acestuia. De aceea, sperăm că Declarația drepturilor IMM-urilor va permite, pe de o parte, întărirea capacităților antreprenorilor, iar pe de altă parte va constitui un angajament fundamental pentru autoritățile publice în relația cu sectorul ce angajează și asigură venituri pentru aproape 60% din forța de muncă din țară”, a declarat președintele AIM, David Smith.

Deși drepturile enumerate în Declarație se referă la lucruri extrem de simple, totuși, practica de antreprenoriat arată că și la acest nivel există multiple carențe. Pentru a le înlătura și a informa antreprenorii despre drepturile lor, AIM va organiza în următoarea perioadă o campanie de informare și îndeamnă antreprenorii să semneze Declarația drepturilor IMM-urilor fie electronic, fie fizic, la sediul Alianței. Ulterior, documentul va fi prezentat autorităților centrale și discutat cu acestea și asigurată susținerea pentru drepturile IMM-urilor.

Directorul executiv al AIM, Liliana Busuioc, a îndemnat Guvernul Republicii Moldova să promoveze reforme, să modifice sau să elaboreze legi noi și să implementeze legislația existentă pentru a proteja drepturile cuprinse în Declarație. „În cazul în care aceste drepturi sunt protejate, facem apel către funcționarii din diferite instituții, la nivel național și local, să depună toate eforturile pentru ca aceste drepturi să fie respectate și promovate în spiritul unei competiții loiale și a bunei guvernări”, a spus Liliana Busuioc.

Întreprinderile semnatare ale Declarației se vor angaja, în schimb,  să aducă aportul în edificarea în Republica Moldova a unei economii prospere, libere și transparente, a subliniat Liliana Busuioc.

Declarația drepturilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii


Ținând cont de faptul că întreprinderile mici și mijlocii sunt motorul unei economii dinamice și realizând că multe companii din Republica Moldova fie nu își cunosc drepturile, fie nu se simt în suguranță să-și apere aceste drepturi noi, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, lansăm această ”Declarație a drepturilor Întreprinderilor Mici și Mijlocii” pentru a defini într-un mod clar drepturile întreprinderilor mici în raport cu instituțiile statului.

Odată cu lansarea respectivului document, declarăm că toate companiile mici din Moldova au dreptul:

Titlul 1. La acces la informație

Art 1. La proceduri de autorizare și control clare și transparente, comunicate expres cu cerințe și recomandări clare și cu menționarea separată a bunelor practici. Etapele acestor controale și autorizări trebuie să fie prezentate antreprenorilor într-o formă simplă de către inspectori și funcționari competenți, fiind, totodată disponibile și online.

Art 2. Să primească, la solicitare informația necesară de la instituțiile statului despre aceste reguli și proceduri, în timp util și într-o formă simplă.

Art 3. Să solicite și să primească informația corectă, actualizată, prezentată uniform în limbile română și rusă într-o formă clară și într-un format simplu de utilizat la computer.

Art 4. La reglementări și clarificări disponibile public, care setează precedente pozitive și sunt aplicate uniform de autoritățile statului ca răspuns la solicitările antreprenorului.

Titlul 2. Plata impozitelor

Art 1. Să plătească impozite în conformitate cu legislația Republicii Moldova și să beneficieze de servicii publice de calitate, oferite de funcționari profesioniști și cu o atitudine corectă față de reprezentanții mediului de afaceri.

Art 2. Să activeze într-un regim fiscal și într-un mediu ce încurajează dezvoltarea și concurența loială.

Titlul 3. Reglementări clare

Art 1. Să opereze într-un cadru de reglementare care protejează companiile mici de corupție și concurența neloială, care să asigure implementarea universală a reglementărilor și să prevină tratamentul preferențial.

Art 2. Să fie scutiți de autorizări și controale ce se dublează, dar și de alte conflicte ce rezultă din situația în care diferite autorități elaborează izolat reglementări identice sau similare celor deja existente.

Titlul 4. Recurs

Art 1. Să se plângă, anonim sau public, pe conduita oricărui funcționar, autorități de control, sau alt exponent al autorităților locale sau centrale.

Art 2. Să solicite revizuirea unui control sau autorizări de către un alt funcționar într-un timp util și conform unor criterii clare și transparente.

Art 3. Să conteste o încălcare pretinsă sau o penalizare prin aplicarea unui mecanism clar definit și în timp util.

Art 4. Să solicite compensare financiară în cazul în care contestația este admisă sau funcționarul este demonstrat incompetent sau corupt.

Titlul 5. Tratament corect și profesionist

Art 1. Să aibă parte de un tratament politicos și profesionist din partea tuturor reprezentanților statului. Dreptul de a interacționa cu inspectori politicoși, competenți ș profesioniști care pot fi identificați ca atare și rolul cărora este de a ajuta sectorul privat.

Art 2. Să fie subiecții unor controale cât mai discrete, eficiente, ce ar crea un disconfort minim pentru companie, conduse de inspectori competenți, care aplică regulile uniform și fără tratamente, verificări și penalități preferențiale sau arbitrare.

Titlul 6: Dreptul creditorului și debitorului

Art 1. Să fie protejat de un set minim de drepturi ale creditorilor și debitorilor elaborate, și implementate pentru a proteja antreprenorii de la creditări falimentare și abuzuri din partea instituțiilor financiare neoneste.

Titlul 7: Asociere

Art 1. Să se asocieze, împreună cu alți mici antreprenori, în jurul problemelor de interes comun și să facă apeluri colective adresate autorităților, solicitând rezolvarea acestora. Să inițieze acțiuni comune sau activități de advocacy.

Titlul 8: Avocatul businessului

Art 1. Să protesteze împotriva încălcării acestor drepturi și să sesizeze autoritatea centrală competentă în domeniu, responsabilitatea căreia va fi să investigheze și să acționeze în interesul antreprenorilor. Această autoritate va funcționa ca un ”avocat al businessului” și urmează să fie învestită cu atribuții și capacități de a investiga asemenea plângeri în orice sector relevant.

Lansând această declarație, vom acționa solidar antreprenori, asociații, ONG-uri, cetățeni și prieteni ai Republicii Moldova, pentru a ne proteja aceste drepturi.

Solicităm Guvernului Republicii Moldova să promoveze reforme, să modifice sau să elaboreze legi noi, să implementeze legislația existentă pentru a proteja drepturile din prezenta Declarație.

În cazul în care aceste drepturi sunt protejate, facem apel către funcționarii din diferite instituții, la nivel național și local, să depună toate eforturile pentru ca aceste drepturi să fie respectate și promovate în spiritul unei competiții loiale și a bunei guvernări pe care le reprezintă.

Declarând cele de mai sus, rămânem dedicați cauzei de a vedea drepturile noastre și ale colegilor noștri protejate și respectate, ne obligăm să ne aducem aportul în edificarea în Republica Moldova a unei economii prospere, libere și transparente.

Semnat,

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova


Disclaimer: Acest articol face parte din proiectul finanțat printr-un grant de la Departamentul de Stat al Statelor Unite – “O voce mai puternică pentru întreprinderile mici”. Opiniile, concluziile și concluziile prezentate aici sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat cele ale Departamentului de Stat al Statelor Unite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *