AIM selectată în calitate de membru a Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător

Liliana News Leave a Comment

La 01 octombrie 2019, ca urmare a deciziei luate în cadrul ședinței Comisiei de selectare a membrilor Grupului de lucru a Comisiei de stat din partea mediului de afaceri, AIM a fost selectată în calitate de membru a Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, pentru segmentul comerț și prestări servicii.

Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător a fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1429 din 16.12.2008activează în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii și are următoarele atribuții: monitorizează activitatea autorităților administrației publice cu competențe de reglementare în domeniul activității de întreprinzător, examinează şi avizează actele de analiză a impactului de reglementare referitor la necesitatea elaborării proiectelor de acte legislative şi normative, avizează proiectele de acte legislative şi normative privind reglementarea de stat a activității de întreprinzător, examinează şi avizează proiectele documentelor de politici,  înaintează proiecte de acte legislative şi normative, precum şi propuneri de modificare / completare / abrogare a actelor legislative şi normative în vigoare ș.a. 

În urma ședinței Comisiei de selectare de la 1 octombrie 2019, au fost selectate 9 asociații în calitate de membri ai Grupului de lucru a Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, una dintre care este AIM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *