Legea privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare discutată pe platforma Consiliului Economic

Liliana News Leave a Comment

La data de 04.06.2019, AIM a participat la Ședința Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova, unde s-au purtat discuții pe marginea implementării Legii nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.

Între altele au fost discutate următoarele aspecte problematice:

  • Agenții Economici deseori nu aplică pe etichetele finale ale produselor informații cu privire la alergenii pe care îi conține materia primă din care s-au produs acestea;
  • Lipsa marcajului în limba de stat;
  • Lipsa indicării corecte a alergenilor;
  • Lipsa indicării masei netto pe produsele finale și a semnului E;
  • Textul de pe etichetă deseori nu este lizibil și accesibil consumatorului final.
  • La import, toate companiile/agențiile care se ocupă de exportul produselor în Republica Moldova, trebuie să se conformeze strict Legii în cauză, altfel pot fi aplicate sancțiuni.

Cu privire la Sancțiunile care pot fi aplicate prin prisma prezentei legi, deși la Art. 39, expres este prevăzută atragerea răspunderii administrative, civile și penale în cazul încălcării prezentei legi, totuși reprezentanții ANSA au declarat că autoritatea de control va fi deschisă să conlucreze cu agenții economici înainte de a aplica amenzi în vederea consolidării parteneriatului public-privat dar și în vederea soluționării tuturor lacunelor care derivă din aplicabilitatea prezentei legi.

Legea 279 din 04.06.2017 stabilește informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare pentru asigurarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor, luând în considerare diferențele de percepție și nevoia de informații ale acestora, asigurând în același timp buna funcționare a pieței Republicii Moldova.

Informațiile obligatorii referitoare la produsele alimentare, impuse de prezenta lege, se referă la informațiile care se încadrează în special în următoarele categorii:

   1) informații privind identitatea și compoziția, proprietățile sau alte caracteristici ale produsului alimentar;

   2) informații privind protecția sănătății consumatorilor și utilizarea sigură a unui produs alimentar. În mod special, acestea se referă la informații privind:

   a) însușirile legate de compoziție, care pot dăuna sănătății anumitor grupuri de consumatori;

   b) data durabilității minimale, condițiile de păstrare şi de siguranță a utilizării;

   c) efectele asupra sănătății, inclusiv riscurile și consecințele legate de consumul dăunător şi periculos al unui produs alimentar;

   3) informații privind caracteristicile nutriționale, care să permită consumatorilor, inclusiv celor care urmează un regim alimentar special, să aleagă în cunoștința de cauză.

   (2) Atunci când se ia în considerare nevoia de informații obligatorii referitoare la produsele alimentare şi care să permită consumatorilor să facă o alegere în cunoștință de cauză, se ține seama de faptul că majoritatea acestora consideră deosebit de necesare anumite informații pe care le prețuiesc în mod special sau de orice avantaje general acceptate pentru consumator.

Prezenta Lege reglementează printre informațiile obligatorii unele cerințe pe care trebuie să le îmbrățișeze acestea ca produsul să fie competitiv inclusiv pe piața Europeană fiind în concordanță cu Directivele UE. Aceste cerințe se referă la:

   • Modul de prezentare a mențiunilor obligatorii;  

  • Cerințele lingvistice ale textelor de pe eticheta produsului;

   • Lista ingredientelor dar și omisiunea listei ingredientelor în cazul unor produse;

   • Etichetarea anumitor substanțe sau produse ce provoacă alergii sau intoleranțe;

   • Indicarea cantității ingredientelor;

   • Data durabilității minimale și data-limită de consum;

   • Condițiile de păstrare sau condițiile de utilizare a produselor;

   • Țara de origine sau locul de proveniență;

   • Etc.

În eventualitatea în care, reprezentanții/membrii AIM vor dori să redactăm o scrisoare de poziție cu privire la aplicabilitatea prezentei legi(lacunele cu care s-au confruntat membrii AIM) reprezentanții CE și-au declarant deschiderea în vederea oferirii tuturor informațiilor necesare.


Disclaimer: Acest articol face parte din proiectul finanțat printr-un grant de la Departamentul de Stat al Statelor Unite – “O voce mai puternică pentru întreprinderile mici”. Opiniile, concluziile și concluziile prezentate aici sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat cele ale Departamentului de Stat al Statelor Unite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *