VOCEA IMM-LOR LA CONSULTĂRILE PUBLICE DESPRE ANTREPRENORIAT - AIMM

VOCEA IMM-LOR LA CONSULTĂRILE PUBLICE DESPRE ANTREPRENORIAT

Directoarea executivă AIM, Liliana Busuioc, a prezentat Agenda legislativă a IMM-lor la consultările publice organizate de Ministerul Economiei în contextul elaborării Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2021-2022.

Consultările au avut loc pe 8 septembrie 2021 și au fost conduse de Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu. Ministrul a prezentat viziunea strategică și cele mai importante obiective din plan, printre care:

  • Asigurarea unui cadru normativ clar, lipsit de ambiguități și echidistant
  • Transparentizarea piețelor, mediului de afaceri
  • Asigurarea informării coerente și protecția consumatorilor de abuzuri
  • Eliminarea abuzurilor de poziții dominante sau încălcare a principiilor de concurență loială implementarea de instrumente de asistență și suport pentru creșterea competitivității pe piețe, deschiderea de noi afaceri
  • Dezvoltarea durabilă și orientarea economiei naționale către sectoare cu potențial înalt de creștere.

Directoarea exectuivă AIM a vorbit despre:

  • Agenda Legislativă AIM, prezentată anterior Prim-ministrului și Ministrului Economiei și Infrastructurii
  • A subliniat importanța predictibilității în contextul evoluției pandemiei și a solicitat ca deciziile Comisiei pentru situații excepționale să fie comunicate clar și transparent pentru a evita eventuale abuzuri din partea organelor de control.
  • A menționat despre importanța respectării drepturilor IMM-lor în contextul inspecțiilor și controalelor de stat și a solicitat aprobarea Declarației Drepturilor IMM-lor și reforma inspecțiilor și a controalelor de stat.
  • Importanța reformelor sistemice pentru un mediu de afaceri mai bune, ca reforma facturii fiscale și adoptarea extrasului electronic e-extras.

Directoarea executivă AIM a solicitat ca setul de propuneri AIM să fie inclus în planul de acțiuni al Guvernului și a solicitat relansarea Consiliului Consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru conducerea consultărilor publice ulterioare.

Disclamer: Această activitate este realizată cu suportul proiectului „Transparency and Compliance for SMEs” cu suportul Center for International Private Enterprise și a Proiectului „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’, realizat de Helvetas Swiss și Fundației Soros Moldova.