AGENDA LEGISLATIVĂ AIM A FOST PREZENTATĂ PRIM-MINISTRULUI NATALIA GAVRILIȚA - AIMM

AGENDA LEGISLATIVĂ AIM A FOST PREZENTATĂ PRIM-MINISTRULUI NATALIA GAVRILIȚA

Președintele AIM David Smith, și directoarea executivă Liliana Busuioc au prezentat Agenda legislativă a IMM-lor Primului-ministru Natalia Gavrilița. Întâlnirea a avut loc pe data de 7 septembrie și scopul acesteia a fost de a transmite setul de propuneri pentru a fi incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2021-2022. La întâlnire a participat și Ministrul Economiei și Infrastructurii Sergiu Gaibu.

Agenda Legislativă a fost elaborată în urma consultării a 800 de antreprenori din toate regiunile țării în ultimul an. Președintele David Smith a prezentat problemele principale cu care se confruntă sectorul dar și posibilele soluții prezentate în Agendă. Propunerile prezentate de AIM cuprind trei seturi de măsuri menită să susțină IMM-le:

 1. Ajutor și Stimulente aferente COVID-19 – un set de răspunsuri care sunt propuse pentru un termen scurt și cu un impact eficient în raport cu efectele crizei, știind că acestea trebuie să fie implementate la scară mare pentru a fi resimțite. Propunerile au fost împărțite în trei secțiuni.
  – Acțiuni aferente situației de criză
  – Stimulente fiscale și Sprijin economic
  – Acțiuni aferente valului trei al COVID-19
 1. Propuneri care vizează corupția și birocrația. Acestea cuprind o serie de soluții pragmatice menite să reconstruiască încrederea între sectorul public și cel privat și să asigure un mediu de afaceri în care businessul să urmeze regulile, iar statul să le respecte la fel. Printre acestea sunt:
  – Oficiul avocatului afacerilor mici
  – Declarația drepturilor IMM-urilor
  – Reforma inspecțiilor și controalelor de stat
  – Sistemul civic de raportare a corupției
 2. Reforme sistemice pentru o economie și mediu de afaceri mai puternice
  – Declarație drepturilor debitorilor și împrumutaților
  – Departamentul “produselor și proceselor noi”
  – Reforma “Pașaportului medical” Albastru
  – Reforma fiscală exhaustivă
  – e-Extrasul

David Smith a accentuat provocările pe care le au antreprenorii la moment, în contextul evoluției pandemiei și a incertitudinii și a solicitat ca deciziile Comisiei pentru situații excepționale să fie comunicate clar și transparent pentru a evita eventuale abuzuri din partea organelor de control.

În același context directoarea executivă AIM, a vorbit despre problema controalelor și inspecțiilor de stat pentru IMM-ri, multitudinea de abuzuri care se întâmplă pe acest sector și contextul lor. În acest sens a vorbit despre importanța adoptării Declarației Drepturilor IMM-lor și a prezentat documentul de analiză, Foaia de Parcurs privind controlul de stat cu privire la îmbunătățirea cadrului de reglementare a controalelor de stat elaborat de AIM, și a solicitat ca acest subiect să fie inclus în planul de acțiuni al guvernului pentru 2021-2022.

Doamna Prim-ministru și Ministrul Economiei și Infrastructurii au exprimat susținere pentru sectorul IMM-lor și au exprimat intenția guvernului de a asigura o economie de piață liberă. Conducerea guvernului a reiterat că unul din obiectivele principale sunt combaterea practicilor abuzive și implementarea instrumentelor de asistență și suport pentru creșterea competitivității.

Reprezentanții AIM au solicitat relansarea Consiliului Consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii și au exprimat dezideratul asociației de a se implica activ și plenar în consultările publice ulterioare.

Disclamer: Această activitate este realizată cu suportul proiectului „Transparency and Compliance for SMEs” cu suportul Center for International Private Enterprise și a Proiectului „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’, realizat de Helvetas Swiss și Fundației Soros Moldova.