AIM ÎN DISCUȚII CU MINISTRUL ECONOMIEI | AIMM

AIM ÎN DISCUȚII CU MINISTRUL ECONOMIEI

Președintele AIM David Smith, și directoarea executivă Liliana Busuioc s-au întâlnit cu Ministrul Economiei Sergiu Gaibu. Întâlnirea a avut loc pe data de 7 septembrie drept urmare a întâlnire cu Prim-ministru Natalia Gavrilița.

Scopul întâlnirii de a prezenta setul de propuneri AIM pentru a fi incluse în Planul de acțiuni al Guvernului pentru 2021-2022 și de a discuta în profunzime multitudinea de provocări cu care se confruntă IMM-le, dar și soluțiile propuse de AIM la aceste provocări.

Unul din subiectele abordate a fost reformarea Facturii fiscale, acesta fiind un element al unui sistem de contabilitate în mare parte depășit de timp și înrădăcinat în controlul de stat excesiv în ceea ce privește supravegherea proceselor de afaceri cu scopul verificării că acestea sunt în conformitate cu taxele.

David Smith a menționat că în prezent în Europa documente similare se utilizează exclusiv pentru operațiunile în domeniul achizițiilor publice în scopuri de transparență și corectitudine. În pofida acestui fapt facturile fiscale (sau documente analogice) nicidecum nu sunt utilizate în activitatea antreprenorială între operatorii economici de drept privat, ca fiind lipsite de sens, ținând cont de dublarea informațiilor completate în factura fiscală cu informația care deja se conține în documentele de suport a operațiunii comerciale (ex. bonurile fiscale, contractele între operatori economici, actele de primire-predare, actele vamale etc.). El a solicitat ca propunerile AIM în acest sens să fie luate în considerație și a subliniat că AIM este pregătită să prezinte proiecte de acte normative pentru realizarea acestei reforme.

Președintele a menționat viziunea AIM asupra controalelor de stat și faptul că scopul lor trebuie să fie identificarea fraudelor și a evaziunii fiscale, nu căutarea greșelilor și penalizarea acestora. În acest sens a vorbit despre propunerea AIM de a revizui și a reforma cadrul de reglementare a controalelor și inspecțiilor de stat pentru IMM-ri și importanța controalelor consultative care ar da posibilitatea IMM-lor care au greșit să se conformeze.

AIM, David Smith a exprimat disponibilitatea AIM de a contribui la implementarea propunerilor propuse și a solicitat relansarea Consiliului Consultativ pentru întreprinderile mici și mijlocii, platformă de dialog direct între autorități și mediul de afaceri pentru suport și contribuție la realizarea reformelor pentru IMM-ri.

Disclamer: Această activitate este realizată cu suportul proiectului „Transparency and Compliance for SMEs” cu suportul Center for International Private Enterprise și a Proiectului „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’, realizat de Helvetas Swiss și Fundației Soros Moldova.