AIM A EXPEDIAT PROPUNERI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROGRAMULUI DE SPRIJIN AL MICILOR PRODUCĂTORI | AIMM

AIM A EXPEDIAT PROPUNERI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROGRAMULUI DE SPRIJIN AL MICILOR PRODUCĂTORI


În contextul consultării publice organizate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării asupra programului de sprijin al micilor producători, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) a trimis, la data de 22 aprilie, propuneri menite să îmbunătățească climatul de afaceri, cu accent pe nevoile specifice ale micilor producători.

Scopul principal al acestor propuneri este să îmbunătățească climatul de afaceri, concentrându-se pe nevoile și interesele micilor producători. Acestea includ corelarea noțiunii de „mic producător” cu criteriile de eligibilitate ale programului, identificând conflicte între sintagmele utilizate și sugestii pentru eliminarea acestora.

De asemenea, propunerile subliniază necesitatea unui mecanism clar pentru furnizarea de documente suplimentare și contestarea refuzurilor, sugerând înființarea unei comisii interne în acest sens.

Prin intermediul acestor propuneri, AIM urmărește să simplifice procedurile administrative și să creeze un mediu favorabil pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

Această activitate este realizată cu susținerea financiară a partenerilor și donatorilor: Center for International Private Enterprise și Guvernului Elveției în cadrul Proiectului „OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.