AIM A EXPEDIAT PROPUNERI DE COMPLETARE A PROIECTULUI DE LEGE PENTRU MODIFICAREA LEGII INSOLVABILITĂȚII | AIMM

AIM A EXPEDIAT PROPUNERI DE COMPLETARE A PROIECTULUI DE LEGE PENTRU MODIFICAREA LEGII INSOLVABILITĂȚII

Pe data de 26 martie, AIM a adresat Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării o serie de propuneri menite să îmbunătățească climatul de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Moldova, în cadrul proiectului de modificare a Legii Insolvabilității, nr. 149/2012.

Conform practicilor europene, AIM pune accentul pe acordarea unei „a doua șanse” IMM-urilor și sancționarea utilizării insolvabilității în scopuri neclare.

Propunerile includ:
Crearea unui cadru extrajudiciar pentru restructurarea preventivă: Inspirată de modelul Greciei, AIM propune un cadru extrajudiciar simplificat pentru restructurarea preventivă a IMM-urilor, facilitându-le accesul la finanțare

Facilitarea aprobării majoritare a planurilor de restructurare: Inspirată de practica din Italia, AIM sugerează o procedură mai ușoară pentru aprobarea planurilor de restructurare și salvare, împreună cu o procedură specifică de lichidare și reorganizare a IMM-urilor.

Crearea unei proceduri de restructurare extrajudiciară: În linie cu modelul portughez, AIM propune instituirea unei proceduri extrajudiciare de restructurare pentru IMM-uri.

Introducerea mediatorului în procedura de restructurare extrajudiciară: Inspirată de practica spaniolă, AIM sugerează includerea unui mediator în procedura de restructurare extrajudiciară, pentru a asigura un proces echitabil și eficient.

AIM evidențiază, de asemenea, importanța instruirii și informării dedicate pentru reintegrarea economică a antreprenorilor cinstiți, dar care au suferit eșecuri. În plus, subliniază necesitatea implementării unor măsuri pentru penalizarea abuzurilor în utilizarea insolvabilității.

Prin aceste propuneri, AIM urmărește să contribuie la simplificarea procedurilor administrative și să creeze un mediu de afaceri propice dezvoltării durabile în Republica Moldova.

Această activitate este realizată cu susținerea financiară a partenerilor și donatorilor: Center for International Private Enterprise și Guvernului Elveției în cadrul Proiectului „OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.