AIM A EXPEDIAT PROPUNERI PE MARGINEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE (FACILITAREA ACCESULUI LA FINANȚE PENTRU ÎMM) - AIMM

AIM A EXPEDIAT PROPUNERI PE MARGINEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE DE GUVERN PENTRU MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE (FACILITAREA ACCESULUI LA FINANȚE PENTRU ÎMM)

În contextul avizării proiectului de hotărâre de Guvern pentru modificarea unor acte normative (Facilitarea accesului la finanțe pentru ÎMM). Într-o scrisoare adresată Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), AIM a prezentat o serie de propuneri menite să îmbunătățească climatul de afaceri, concentrându-se pe domeniul de interes al întreprinderilor mici și mijlocii. Principalele direcții ale propunerilor includ:

  • Extinderea noțiunii de „credit investițional” prin adăugarea unei litere noi (e) care să cuprindă „cheltuieli aferente resurselor umane înalt calificate din țară și/sau peste hotare, necesare pentru implementarea directă și nemijlocită a proiectului investițional”. AIM subliniază importanța corelării și interdependenței dintre noțiunile de „credit investițional” și „proiect investițional” pentru o aplicare corespunzătoare a normei juridice, eliminând astfel posibilele lacune de interpretare și aplicare.
  • Modificarea redacției punctului 16 alineatul 11), care vizează producția de armament, industria tutunului și jocurile de noroc. Propunerea AIM constă în includerea în această categorie a producției și/sau comercializării de armament, muniții, explozibil, industriei tutunului, jocurilor de noroc, substanțelor toxice, radioactive și a conținutului erotic/pornografic.
  • Ajustarea sintagmei referitoare la ratele de dobândă la creditele acordate în cadrul Programului, astfel încât să nu depășească rata stabilită la punctul 31, dar să nu depășească 14% anual pentru creditele acordate în monedă națională și 7% anual pentru creditele acordate în valută străină.
  • Completarea punctului 32 cu o sintagmă finală care să prevadă remiterea unei descrieri succinte a cazului și a unui set de documente confirmative către Comisia Națională a Pieței Financiare în vederea verificării circumstanțelor din perspectiva drepturilor consumatorului. Prin această propunere, AIM vizează asigurarea transparenței și respectarea drepturilor consumatorilor în procesul de acordare a creditelor în cadrul Programului.

Prin propunerile prezentate, AIM urmărește să contribuie la simplificarea procedurilor administrative și să creeze condiții optime pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

Această activitate este realizată cu susținerea financiară a partenerilor și donatorilor: Center for International Private Enterprise și Guvernului Elveției în cadrul Proiectului „OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.