AIM A EXPEDIAT PROPUNERI PENTRU DEBIROCRATIZAREA LEGISLAȚIEI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCLUS ÎN „PACHETELE DE DEREGLEMENTARE NR. 6 ȘI 7” | AIMM

AIM A EXPEDIAT PROPUNERI PENTRU DEBIROCRATIZAREA LEGISLAȚIEI CARE URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCLUS ÎN „PACHETELE DE DEREGLEMENTARE NR. 6 ȘI 7”

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) a expediat către Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova un set de propuneri menite să debirocratizeze cadrul de reglementare a afacerilor mici și mijlocii. Propunerile vor fi examinate pentru includerea în pachetele de dereglementare nr. 6 și 7.

Propunerile AIM s-au focusat pe amendarea cadrului juridic primar (legi) și secundar (acte subordonate legilor) avînd ca prioritate 6 direcții după cum urmează:

 • Prețuri competitive și accesul la raft pentru producătorii locali;
 • Reformarea facturii fiscale pentru plățile în numerar și cu cardul;
 • Eliminarea problemei utilizării obligatorii a ștampilei, deși legislația nu mai prevede o astfel de obligație;
 • Reglementări mai simple pentru micii producători;
 • Crearea cadrului legislativ pentru cei care prestează servicii ca și activitate independentă.
 • Stimularea plăților online și crearea „e-Bon Fiscal”; 

Obiectivul propunerilor formulate este eliminarea deficiențelor cu care se confruntă întreprinderile micro, mici și mijlocii în activitatea sa dar și soluțiile îndreptate spre ameliorarea acestor probleme.

Amintim că propunerile formulate de AIM vor fi examinate de către Grupul de lucru pentru reformarea cadrului de reglementare a activității de întreprinzător, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care în colaborare cu Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, cu suportul partenerilor de dezvoltare și donatorilor, continuă să elaboreze pachete de modificări normative în scopul eliminării impedimentelor nejustificate și reducere a poverii de reglementare pentru comunitatea de afaceri.

De notat că până la acest moment au fost elaborate următoarele 5 pachete de dereglementare:

 1. Pachetul nr. 1 a fost adoptat și este în vigoare –
   https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=137142&lang=ro

 2. Pachetul nr. 2 a fost adoptat pe data de 9 noiembrie și va intra în vigoare curând –
   https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactenormative/tabid/61/LegislativId/669
  4/language/ro-RO/Default.aspx


 3. Pachetul nr. 3 a trecut de prima etapă de avizare și urmează să fie avizat repetat. O versiune
  consultată anterior o găsiți la următorul link:  https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-
  privind-consultarile-publice-privind-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-in-
  domeniul-controlului-de-stat-asupra-activitatii-de-intreprinzator/11243


 4. Pachetul nr. 4 a trecut de două etape de avizare și se revizuiește pentru aprobare. O versiune
  consultată anterior o găsiți la următorul link:  https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-de-consultare-publica-privind-proiectul-de-hotarare-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-facilitarea-activitatii-mediului-de-afaceri-iv/11080

 5. Pachetul nr. 5 a fost aprobat și este în vigoare –
   https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=139863&lang=ro

Această activitate a AIM este realizată cu susținerea financiară a partenerilor și donatorilor: Centrul pentru Întreprinderi Private Internaționale (CIPE) și Proiectul OPTIM susținut de guvernul Elveției și implementat de Helvetas Swiss Intercooperation.