AIM a participat la ședința Plenară a Consiliului Economic prezidată de Prim-ministrul Dorin Recean | AIMM

AIM a participat la ședința Plenară a Consiliului Economic prezidată de Prim-ministrul Dorin Recean

Pe data de 2 noiembrie, AIM a participat la ședința Plenară a Consiliului Economic prezidată de Prim-ministrul Dorin Recean.

La ședință au participat membrii Consiliului Economic  – asociații de business, parteneri de dezvoltare, organizații de cercetare și reprezentanți ai instituțiilor statului. 

Prim-ministrul Republicii Moldova a trecut în revistă principalele reforme care țintesc îmbunătățirea mediului de afaceri din Moldova și a subliniat importanța creșterii economice, sporirii productivității muncii și debirocratizării ca direcții cheie pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.

Vicepremierul Dumitru Alaiba a subliniat importanța reformelor care vizează dereglementarea, digitalizarea și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Ministrul a evidențiat nevoia de a simplifica procedurile administrative și de a sprijini dezvoltarea mediului de afaceri.

Directoarea executivă AIM, Liliana Busuioc a apreciat acțiunile Guvernului întreprinse pentru dezvoltarea politicilor publice care vizează stimularea dezvoltării IMM-lor și eforturile depuse în scopul îmbunătățirii cadrului de reglementare pentru întreg mediul de afaceri.

De asemenea, Liliana Busuioc a făcut referință la Agenda Legislativă transmisă premierului pe data de 31 octombrie, cel mai important document de advocacy al asociației, fundamentată pe subiectele sistemice care reprezintă o viziune complexă și propune o serie de măsuri prioritare în următoarele domenii:

1. Capitalul uman

2. Accesul la finanțare și capitalul de investiții

3. Balanța comercială

4. Creșterea PIB-ului

5. Reformarea durabilă

Directoarea AIM a exprimat intenția asociației de a stabili ședințe și discuții tehnice cu reprezentanții Ministerelor de resort și disponibilitatea de a colabora cu Executivul pentru aprofundarea propunerilor din Agenda Legislativă, cu scopul de a  contribui la elaborarea, îmbunătățirea și promovarea politicilor publice care vizează IMM-urile. 

Această activitate de advocacy a fost realizată cu suportul Center for International Private Enterprise și OPTIM Project susținut de guvernul Elveției și implementat de Helvetas Swiss Intercooperation .