AIM A SOLICITAT REVIZUIREA COTEI TAXEI LOCALE PENTRU PUBLICITATEA VIZUALĂ ȘI TAXEI PENTRU COMERȚUL ELECTRONIC PENTRU ANUL 2024 | AIMM

AIM A SOLICITAT REVIZUIREA COTEI TAXEI LOCALE PENTRU PUBLICITATEA VIZUALĂ ȘI TAXEI PENTRU COMERȚUL ELECTRONIC PENTRU ANUL 2024

În urma analizării proiectului deciziei „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024„, prezentat pentru consultări publice pe site-ul Primăriei Municipiului Chișinău, precum și participarea la aceleași consultări, AIM a trimis o solicitare de revizuire a propunerilor către domnul Ion CEBAN, Primar General al Municipiului Chișinău.

În continuarea propunerilor anterioare, care vizează abordarea problemelor promovării dezvoltării durabile și a unui climat investițional favorabil la nivel local în Municipiul Chișinău, AIM dorește să sublinieze două probleme majore cu impact semnificativ asupra mediului de afaceri, în special asupra celui micro și mic.

Ne referim la majorarea taxelor locale pentru: (a) materialele publicitare afișate pe (i) panouri exterioare și (ii) pe mijloacele de transport; (b) activitatea de comerț electronic.

(a) În ceea ce privește problema taxelor pentru materialele publicitare, AIM exprimă îngrijorarea față de nivelul exagerat de ridicat al taxei impuse pentru panourile exterioare și mijloacele de transport. Considerăm că această sumă este excesiv de mare și disproporționată în comparație cu beneficiile aduse de aceste dispozitive publicitare și resursele financiare ale antreprenorilor implicați. Este esențială o abordare echilibrată și corectă, luând în considerare interesele întreprinderilor locale mici și mijlocii și facilitând dezvoltarea mediului antreprenorial.

(b) În ceea ce privește costurile pentru comerțul electronic, în 2023 taxa a fost de 8000 lei, iar pentru 2024 se propune să fie 8500 lei, sumă considerată exorbitantă pentru categoriile de întreprinderi, în special cele micro și mici. AIM susține că caracterul proporțional al poverii financiare pentru întreprinderile care fac comerț electronic trebuie revizuit și ajustat în conformitate cu prevederile legale stabilite în Legea 179/2016 privind întreprinderile mici și mijlocii, care le clasifică în întreprinderi: (a) micro, (b) mici și (c) mijlocii.

Prin propunerile prezentate, AIM urmărește să contribuie la simplificarea procedurilor administrative și să creeze condiții optime pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

Această activitate este realizată cu susținerea financiară a partenerilor și donatorilor: Center for International Private Enterprise și Guvernului Elveției în cadrul Proiectului „OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.