AIM A VENIT CU PROPUNERI PENTRU PROIECTUL DE LEGE PRIVIND EFECTUAREA DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR - AIMM

AIM A VENIT CU PROPUNERI PENTRU PROIECTUL DE LEGE PRIVIND EFECTUAREA DECONTĂRILOR ÎN NUMERAR

AIM a expediat o scrisoare de poziție pe 28 august 2023 către Veronica Sirețeanu, Ministra finanțelor, cu privire la Proiectul de Lege privind efectuarea decontărilor în numerar.

Scrisoarea de poziție a AIM a inclus o serie de comentarii și propuneri de modificare sau completare a acestui proiect de lege, subliniind importanța unei abordări echilibrate și a unui cadru normativ eficient pentru gestionarea tranzacțiilor în numerar.

Proiectul de Lege vizat are ca obiectiv principal instituirea unui cadru normativ solid pentru reglementarea tranzacțiilor în numerar. Acest cadru normativ nu numai că va facilita efectuarea decontărilor, dar va oferi și posibilitatea implementării unor măsuri eficiente și proporționate pentru reducerea riscurilor asociate utilizării numerarului.

Această inițiativă este esențială pentru consolidarea transparenței și securității în sistemul financiar, precum și pentru combaterea evaziunii fiscale și a concurenței neloiale. Într-un efort de a promova dezvoltarea economică și digitală a Republicii Moldova, AIM susține reducerea utilizării numerarului în favoarea plăților electronice și a viramentelor.

Tehnologiile avansate și soluțiile rapide de efectuare a plăților sunt în centrul acestei transformări. O economie bazată pe plățile fără numerar oferă avantaje semnificative, precum o mai bună monitorizare a tranzacțiilor, creșterea transparenței și o luptă mai eficientă împotriva evaziunii fiscale. De asemenea, promovează competiția loială în mediul de afaceri, deoarece reduce riscul unor practici comerciale neloiale.

În final, AIM subliniază importanța colaborării între sectorul public și cel privat pentru a asigura o implementare eficientă a reformelor în domeniul plăților electronice și al reducerii utilizării numerarului.

Această activitate a fost realizată cu suportul Center for International Private Enterprise