AIM I-A EXPEDIAT PREMIERULUI O SCRISOARE DE POZIȚIE | AIMM

AIM I-A EXPEDIAT PREMIERULUI O SCRISOARE DE POZIȚIE

Echipa noastră apreciază eforturile depuse de către Guvern în dezvoltarea Programului „373”, care are potențialul de a sprijini și încuraja dezvoltarea și inovarea în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii și după o analiză a proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului „373”, de aceea i-am transmis premierului o scrisoare de poziție.

Totodată, AIM își exprimă intenția de a participa la orice consultări ulterioare pentru îmbunătățirea Programului de stimulare a investițiilor inovaționale „373”. Suntem convinși că o colaborare strânsă între mediul de afaceri și autorități va conduce la rezultate pozitive și la consolidarea sectorului IMM-urilor în Republica Moldova. 

Această activitate este realizată cu suportul OPTIM și CIPE