AIM sesizează dificultăți în accesarea compensației de preț la gazele naturale consumate în scopuri de producere - AIMM

AIM sesizează dificultăți în accesarea compensației de preț la gazele naturale consumate în scopuri de producere

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) a transmis Ministerului Economiei o scrisoare de poziție cu constatarea lacunelor în posibilitatea accesării compensației la gazele naturale consumate în procesul de producție.

În adresa AIM au parvenit unele sesizări din partea membrilor acesteia, în legătură cu compensații la gazele naturale consumate în procesul de producție, acordate în baza Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 11 din 17 martie 2022.

Problema cu care se confruntă antreprenorii producători este faptul că în pct. 1.10 al Dispoziției menționate nu se regăsesc unele activități și respectiv coduri din CAEM, care ar fi eligibile pentru a beneficia de compensațiile de preț la gazele naturale consumate în scopuri de producere, și care considerăm că au fost omise din greșeală.

Domeniul producției biscuiților este un domeniu foarte apropiat de domeniul producerii produselor de brutărie și de cel al producerii pastelor făinoase, atât ca proces de producere cât și ca categorie de produse fabricate, iar procesul tehnologic presupune la fel ca și în celelalte cazuri consumuri semnificative de gaze naturale utilizate de utilajele specializate antrenate în producere (cuptoare).

Luând în considerație că în conformitate cu p. 1.9 al Dispoziției menționate termenul limită de depunere a cererilor de solicitare a compensațiilor este de 24 aprilie 2022, AIM a solicitat modificarea respectivă să fie aprobată în regim de urgență.

Această activitate este realizată cu suportul Fundației Soros Moldova, Center for International Private Enterprise și a Proiectului „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’, realizat de Helvetas Swiss Intercooperation.