APROBAT DE GUVERN - PROPUNERILE AIM PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR DE ELIBERAREA ACTELOR PERMISIVE DIN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTELOR PENTRU MICII PRODUCĂTORI, ARTIZANI ȘI PENSIUNILE TURISTICE - AIMM

APROBAT DE GUVERN – PROPUNERILE AIM PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR DE ELIBERAREA ACTELOR PERMISIVE DIN DOMENIUL SIGURANȚEI ALIMENTELOR PENTRU MICII PRODUCĂTORI, ARTIZANI ȘI PENSIUNILE TURISTICE

Pe 26 septembrie 2023, în cadrul ședinței de Guvern, a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative. Scopul proiectului constă în simplificarea procesului de eliberare a actelor permisive în domeniul siguranției alimentelor și stabilirea unor cerințe clare de plasare pe
piață a produselor alimentare și a documentelor aferente ce trebuie să însoțească produsele alimentare, precum și crearea unui cadru legal flexibil pentru facilitarea activității micilor producători din domeniul alimentar.


AIM a contribuit la elaborarea si promovarea noilor prevederi cu referire la Cerințele generale de igienă a produselor alimentare. Propunerile înaintate de către AIM și care se regăsesc în proiectul aprobat de către Guvern vin cu un șir de facilități, în special, pentru micii producători din domeniul alimentar, unitățile de comerț și alimentație publică care nu
prelucrează alimente, fără a aduce atingere normelor de siguranță alimentară:


 Simplificarea procedurii de înregistrare a producătorilor de produse alimentare în cantități mici, inclusiv cele artizanale/tradiționale prin eliberarea de către ANSA a Certificatul de înregistrare în domeniul siguranței.


 Excluderea obligativității autorizării sanitar-veterinare a unităților care prestează servicii de alimentație publică, piețelor agricole ce comercializează produse de origine vegetală, a tuturor activităților de comerț, precum și a producătorilor mici de produse alimentare de origine animală care comercializează produse pe piața internă.


 Stabilirea unor cerințe de igienă bazate pe bune practici de producție și bune practici de igienă, reducerea frecvenței prelevării de probe adaptată naturii și dimensiunii întreprinderii, cu condiția ca siguranța produselor alimentare să nu fie compromisă.


 Introducerea Certificatul de calitate ca garant al calității și siguranței produselor. Astfel, producătorii vor putea asigura trasabilitatea produselor, esențială în cazurile de retragere și rechemare a produselor alimentare.


 Introducerea permisivității în cadrul pensiunilor turistice și agroturistice cu servicii de pregătire și servire a mesei, vinul va fi produs din materia primă proprie și servit sau comercializat direct consumatorilor.


 Introdus Certificatul de siguranță (Certificatul de sănătate) prin care ANSA, la solicitarea operatorului din domeniul alimentar, va putea confirma siguranța produselor alimentare destinate exportului, act solicitat atât de țările UE, cât și non UE, fără de care, în condițiile actuale, este dificil de realizat exportul.


 Micii producători din domeniul alimentar nu vor mai fi obligați să implementeze întregul sistem HACCP (analiza pericolelor și stabilirii punctelor critice de control) costisitor și care necesită investiții majore, în schimb vor pune în aplicare ghidurile de bune practici de igienă care, însă, să nu afecteze siguranța alimentelor.

Această activitate de advocacy a fost realizată cu suportul Center for International Private Enterprise și OPTIM Project susținut de guvernul Elveției și implementat de Helvetas Swiss Intercooperation .