Asigurarea rezilienței sectorului ÎMM în situație de criză - un noi proiect AIM - AIMM

Asigurarea rezilienței sectorului ÎMM în situație de criză – un noi proiect AIM

Consolidarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru depășirea crizei provocate de pandemia COVID19, dezvoltarea capacității lor de gestiune în situație de criză și implicarea în procesul de elaborare a politicilor guvernamentale – sunt obiectivele noului proiect AIM „Asigurarea rezilienței sectorului ÎMM în situație de criză” susținut de Fundația Soros Moldova.

Proiectul va dura 12 luni și are un buget de 30.000 dolari SUA. Vor fi oferite două blocuri de intervenții:

1. Furnizarea informațiilor la zi cu privire la situația sectorului IMM-urilor din Republica Moldova guvernului pe baza colectării datelor în timp real, prin întâlniri online și chestionare.

2. Oferirea de către AIM de asistență juridică, fiscală și de afaceri gratuită membrilor săi și altor IMM-uri pentru a lua decizii în situația de pandemie și pentru a minimiza impactul crizei asupra afacerilor lor, inclusiv oferind sprijin informațional rapid cu privire la schimbările de politici publice  în timpul perioadei de pandemie care le-ar putea afecta munca.

Acitvitatile proiectului vor oferi suport direct IMM-lor prin organizarea de întâlniri lunare online și dezvoltarea serviciilor de consultanță și suport „first call resource for SMEs.

Antreprenorii vor fi implicați în dialogul social, iar provocările lor vor fi analizate prin dezvoltarea unui studiu aprofundat al efectelor economice ale crizei COVID-19 asupra micilor producători și identificarea acțiunilor care urmează să fie puse în aplicare de către guvern pentru a sprijini dezvoltarea sectorului IMM-urilor.

Proiectul va dura din Septembrie 2021 – August 2022.

Diclaimer: Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Asigurarea rezilienței sectorului ÎMM în situație de criză” susținut de Fundația Soros Moldova.

X
X
X