Cum aplici pentru a obține subvenții dacă ai pătimit în urma crizei generate de COVID-19 | AIMM

Cum aplici pentru a obține subvenții dacă ai pătimit în urma crizei generate de COVID-19

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a aprobat recent Regulamentul privind subvenţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit şomaj tehnic şi/sau staţionare în contextul situaţiei epidemiologice (COVID-19) (intrat în vigoare la data de 30.04.2020). Avocatul Alexei Gherțescu, consultant AIM, răspunde la toate întrebările legate de acest subiect.

Cine și cât?
“Dreptul la primirea subvenției au întreprinderile de la noi care, în această perioadă, au recurs la şomaj tehnic şi/sau staţionare, în legătură cu situația creată de pandemia COVID-19. Suma subvenţiei constituie de 100% din suma impozitului pe venit şi altor plăţi obligatorii calculate şi achitate aferente plăţilor salariale dacă întreprinderea și-a sistat complet activitatea. În cazul unei sistări parțiale sau reorganizare, i se va acorda o subvenţie în mărime de 60%. Această subvenție se acordă doar pentru indemnizațiile/salariile achitate în perioada șomajului tehnic/staționării pe durata stării de urgență”, menționează avocatul.

Cum și unde aplici?
“Pentru obținerea subvenției e necesar să depui Forma IPC18 pentru perioada în care se solicită subvenţionare. Modelul de cerere îl poți solicita la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat. Cererea se prezintă pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice. Cererea se completează pentru fiecare lună calendaristică separat și se va depune după prezentarea dării de seamă şi achitarea impozitului pe venit şi altor plăţi obligatorii aferente indemnizaţiei/salariului. Vezi aici lista de Documentele ce urmează a fi anexate”, a menționat Gherțescu.

Când o Primești?
“Subvenţionarea se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare din data depunerii cererii. Dacă în timpul controlului, se constată abateri ce conduc la imposibilitatea examinării cererii de solicitare a subvenţiei, persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat întocmeşte o notificare. Această notificare trebuie adusă la cunoştinţa solicitantului prin adresa poştală şi/sau prin adresa electronică în care se indică motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi supusă examinării.În cazul în care solicitantul se conformează cerinţelor din notificare, acesta poate depune o cerere nouă”, a mai precizat Alexei Gherțescu.

Textul integral al Ordinului Ministerului Finanțelor prin care a fost aprobat Regulamentul susmenționat (inclusiv formularul de Cerere și Modul de completare a Informaţiei de determinare subvenţiei) poate fi accesat urmand linkul: Ordinul Ministerului Finanțelor

Disclamer: Acțiunea este susținută de Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare în cadrul proiectului ‘OPTIM – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova’ , realizat de Helvetas Swiss Intercooperation.

X
X
X