DECLARAȚIA COMUNĂ VIZAVI DE APLICAREA TAXELOR LOCALE MAGAZINELOR ONLINE | AIMM

DECLARAȚIA COMUNĂ VIZAVI DE APLICAREA TAXELOR LOCALE MAGAZINELOR ONLINE

Camera Americană De Comerț din Moldova, Asociația Națională ă Companiilor din Domeniul TIC și  Alianța Întreprinderilor Mici Și Mijlocii din Moldova își exprimă îngrijorarea vizavi de prezența în proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022″ a taxei pentru magazinele online.

Trecerea la comerțul electronic implică costuri considerabile pentru agenții economici, în special, cei mici și mijlocii ce își doresc inițierea unei afaceri. În același timp, ponderea comerțului electronic în totalul comerțului este infimă nu în ultimul rând din cauza lipsei unei politici unice aplicate de către autoritățile centrale și locale vizavi de stimularea respectivei sfere de activitate, mai ales că existența acesteia asigură, pe lângă locuri de muncă în creștere și încasări sub formă de impozite și taxe, existența și dezvoltarea industriilor de suport adiacente (transportare, sisteme de plăți etc.).

Pentru stimularea utilizării comerțului electronic de către companii și consumatori este necesară crearea condițiilor și instituirea taxelor adecvate acestui tip de comerț. Între timp, COVID-19 a arătat că necesitatea digitalizării mai multor procese și dezvoltarea comerțului electronic este mai stringentă ca niciodată.

Prin urmare, este imperativ de operat modificări urgente la cadrul legal existent în vederea excluderii blocajelor în dezvoltarea afacerilor online. Respectiv, autoritatea locală ar putea contribui la dezvoltarea comerțului online prin neaplicarea acestei taxe ce violează principiile de bază de aplicare a taxelor locale.