A fost lansat Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii - AIMM

A fost lansat Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Pe 28 ianuarie echipa AIM a participat la ședința de lansare a Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

În cadrul ședinței mediul de afaceri a prezentat un șir de probleme cu care se confruntă. Directorul executiv AIM Liliana Busuioc a vorbit despre declarația drepturilor ÎMM-lor și problemele care derivă din lipsa de cunoaștere a cadrului legal și aplicabilitatea acestuia. Printre problemele menționate de participanți au fost numărul mare de controale din partea statului, lipsa piețelor de desfacere, dezvoltarea comerțului intern, reducerea importurilor și stimularea exportului.

Președintele Grupului de lucru va fi Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, iar prin intermediul platformei ministerul își propune să recepționeze mai operativ și structurat problemele cu care se confruntă sectorul IMM-lor pentru o soluționare mai rapidă.

Participanții au fost îndemnați să transmită consiliului problemele și soluțiile propuse în scris în decurs de zece zile lucrătoare. Toate propunerile enunțate în ședință, dar și cele care vor veni pe parcurs, vor fi sistematizate de Secretariatul Consiliului Economic. Drept urmare a ședinței va fi creat un plan de acțiuni care să ofere businessului previzibilitate și sustenabilitate.

X
X
X