ÎNCĂ O VICTORIE AIM: LEGISLAȚIA PENTRU IMM-URI VA FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN MAXIM UN AN | AIMM

ÎNCĂ O VICTORIE AIM: LEGISLAȚIA PENTRU IMM-URI VA FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ ÎN MAXIM UN AN

În luna august 2021, AIM a lansat o Agenda Legislativă pentru IMM-ri, prin care a formulat o listă de propuneri și politici necesare să fei implementate de autorități pentru a ameliora mediul în care activează antreprenorii locali și pentru a dezvolta antreprenoriatul din Moldova.

Suntem bucuroși și mândri să vă anunțăm că datorită eforturilor AIM și colaborării fructuoase cu Ministerul Economiei, Consiliului Economic pe lângă Prim Ministru, anumite recomandări din agenda legislativă creată de AIM au ajuns pe Foaia de parcurs elaborată Consiliul Economic cu Acțiuni de reducere a poverii de reglementare pentru ÎMM.

Acțiunile au fost identificate de Secretariatul Consiliului Economic urmare a discuțiilor cu comunitatea de afaceri, instituțiile donatoare și instituțiile de stat. Unele propuneri din Foaia de parcurs urmează să fie incluse și în Planul de acțiuni al Programului Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității.

Printre altele, cele mai importante inițiative din agendă ajunse în Foaia de parcurs se referă la :

  • îmbunătățirea cadrului normativ pentru controalele de stat, astfel încât să fie eliminat abuzul și pereclitarea activității întreprinderilor
  • revizuirea sistemului sancționator pentru antreprenori, astfel încât amenzile să devină mai echitabile, în funcție de dimensiunea întreprinderii.
  • revizuirea întregii legislații prin prisma micro-întreprinderilor, care deseori au de suferit din cauza că legislația irelevantă și se referă preponderent la întreprinderi mari
  • revizurea și simplificarea legislației muncii pentru micro-întreprinderi
  • un regim fiscal simplificat și de raportare simplificată pentru micro-înreprinderi (maxim 10 persoane), cu mai puține taxe și impozite
  • pachetul de digitalizare pentru lansarea și gestionarea unei afaceri

Foaia de parcurs este un document operațional elaborat pentru o perioadă scurtă de timp – de până la 1 an, scopul documentului fiind asigurarea participării și responsabilizării mai mare a autorităților și altor părți interesate în vederea identificării și promovării unor soluțiilor imediate și pe termen scurt care țin de reducerea poverii de reglementare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Documentul va fi monitorizat cu regularitate, cu participarea tuturor membrilor Consiliul Consultativ al ÎMM-urilor și actualizat după necesitate, în dependență de rezultatele implementării sau promovării măsurilor și apariția noilor necesități.