AIM abordează practica neuniformă a aplicării legislației în vigoare cu privire la comerțul electronic - AIMM

AIM abordează practica neuniformă a aplicării legislației în vigoare cu privire la comerțul electronic

La data de 14 septembrie curent, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii a înaintat o scrisoare către primarul general al mun. Chișinău, Consiliul Municipal Chișinău și către Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, în legătură cu practica neuniformă a aplicării legislației în vigoare cu privire la comerțul electronic.

În aceasta AIM menționează că în conformitate cu Legislația Republicii Moldova, comerțul electronic pe teritoriul Republicii Moldova nu necesită anumite autorizații speciale:

  • Conform art. 5 alin. (3) din Legea nr. 284-XV din 22.07.2004 privind comerțul electronic, activitatea persoanelor fizice şi juridice care furnizează servicii ale societății informaționale nu se limitează la anumite teritorii sau categorii de bunuri, lucrări sau servicii, dacă contractul sau legea nu prevede altfel.
  • Art. 9 alin. (1) și (3) din aceeași Lege prevede: (1) Dreptul de a activa în calitate de furnizor de servicii nu este condiționat de obținerea unor autorizații speciale sau de îndeplinirea unor cerințe cu efect echivalent. (3) Dreptul de a efectua comerț electronic se obține din momentul înregistrării la Agenția serviciilor Publice a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual în condițiile Legii
    nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Totodată, prin Decizia nr. 6/1 din 26.12.2019 a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020”, a fost stabilită taxa în mărime de 10 000 lei pentru magazine online (a se vedea anexa nr. 3, pct. 61 la Decizia CMC nr. 6/1 din 26.12.2019).

Trebuie de menționat faptul că această decizie este aprobată în baza Legii cu privire la comerțul interior, Titlului VII din Codul Fiscal, și altor acte normative ce țin de statutul Municipiului Chișinău, și activitatea organelor de administrație publică locală. Aceste acte normative nu stabilesc careva prevederi care ar permite organelor administrației publice locale din Chișinău (precum și din alte localități) stabilirea unor astfel de tarife pentru comerțul online, care după definiție se extinde asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova.

Mai mult decât atât, Decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” nu prevede nici o modalitate de obținere a autorizației pentru desfășurarea activității de magazin online (obținerea autorizației fiind legată de achitarea taxei locale respective).

Conform Nomenclatorului unităților comerciale care desfășoară comerț cu amănuntul (anexa nr. 2 la HG cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul nr 931/2011) magazin reprezintă unitate comercială staționară cu suprafața comercială mai mare de 20 mp destinat comercializării mărfurilor cu amănuntul, care dispune de încăperi pentru recepționarea, depozitarea, pregătirea prealabilă a
mărfurilor spre vânzare şi vânzarea acestora, precum şi de încăperi auxiliare, administrative şi de uz social, iar MAGAZIN ONLINE (VIRTUAL) reprezintă pagina web, prin intermediul căreia se efectuează publicitatea unui produs sau serviciu, se acceptă comenzile de cumpărare şi care oferă utilizatorului posibilitatea de a alege modalitatea de achitare, precum şi metoda de primire a mărfii. Ca rezultat magazin on-line este vitrina virtuală a magazinului staționar, care la rândul său activează în domeniului comerțului cu amănuntul și deja a primit notificare pentru magazin staționar și a achitat taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii. Reiese că magazinele care au și pagina web a companiei cu lista mărfurilor trebuie să achite taxa adițională pentru magazin on-line, însă magazin online în definiția HG 931/2011 nu corespunde definiției comerțului electronic, care la rândul său este mai largă.

În acest sens, ținând cont de acestea, decizia și ca rezultat aplicarea de către Consiliul Municipal Chișinău taxei locale (în mărime de 10 000 lei) pentru activitatea magazinelor online, creează confuzie pentru agenți economici din sectorul comerțului electronic și a comerțului cu amănuntul care au și vânzări prin utilizarea paginii web.

În legătură cu aceasta, AIM a venit cu propunerea să fie revizuite și clarificate normele privind aplicarea taxelor locale în următoarele situații:

  • desfășurarea activității comerțului electronic a mărfurilor care se vând paralel în magazinul staționar al aceluiași agent economic necesită obținerea anumitor autorizații adiționale (la cea de magazin staționar) de la organele administrației publice locale;
  • desfășurarea vânzărilor online a serviciilor care sunt prestate ori în format digital ori în format fizic în oficiul/domiciliului clientului – este comerț electronic și ca rezultat nu necesită autorizare adițională;
  • în cazul în care magazinul online este deschis de compania care face intermediere, atunci acesta nu are stoc propriu de marfă;
  • este necesară achitarea taxei pentru magazin online în situația în care o unitate comercială care desfășoară activitatea de comerț off-line cu prezența fizică în mun. Chișinău mai are nevoie să achite și taxa pentru magazin online dacă primește comenzi prin intermediul paginii web și efectuează livrarea mărfurilor în mun. Chișinău și în alte localități ale Republicii Moldova.

Până la moment, la scrisoarea AIM a răspuns doar Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, menționând că este gata să susțină și să abordeze acest subiect. Revenim cu actualizări în acest sens.

X
X
X