JURISTUL DE GARDĂ: 08 - 12 mai 2023 - AIMM

JURISTUL DE GARDĂ: 08 – 12 mai 2023


S-a votat facilitarea activității mediului de afaceri

A fost aprobat în a doua lectură Legea pentru modificarea unor acte normative ce au drept
scop facilitarea activității mediului de afaceri.
Proiectul de lege urmărește excluderea barierelor administrative, cerințelor, sancțiunilor
nejustificate sau depășite, astfel să diminueze costurile pentru agenții economici în activitatea
de întreprinzător.
În continuare, Guvernul în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare va aduce actele sale
normative în conformitate cu noile modificări și va elabora și va aproba acte normative
necesare.


S-a votat simplificarea radierii gospodăriilor țărănești
Parlamentul a votat în a doua lectură Legea care stabilește necalificarea drept restanță a sumei
obligațiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei în vederea radierii gospodăriilor țărănești
(de fermier) inactive, prin prisma Legii nr. 51/2022 privind instituirea unor măsuri de
susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999
privind sistemul public de asigurări sociale.


S-a votat simplificarea accesului la informațiile de acces public
Parlamentul a adoptat în a doua lectură Legea privind accesul la informațiile de interes
public. Legea prevede revizuirea cadrului legal pentru asigurarea accesului la informația de interes
public. La fel, reprezintă o acțiune trasată expres în Planul de acțiuni pentru implementarea
măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a RM
la UE.
Printre cele mai importante modificări se numără instituirea termenului de 15 zile de
examinare și soluționare a cererii de oferire a informațiilor de acces public.
Legea intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. La fel, Guvernul în termen de 6 luni de la publicarea legii va propune
Parlamentului modificarea legislației în corespundere cu noua Lege privind accesul la
informațiile de interes public.


Consultări publice despre Programul de stimulare a investițiilor inovaționale „373”

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță despre lansarea consultărilor publice
a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Programului de stimulare a investițiilor
inovaționale „373”.
Scopul Programului este asigurarea cu finanțări accesibile a întreprinderilor mici și mijlocii
care implementează proiecte investiționale inovative, prin acordarea creditelor investiționale
de către bănci, cu compensarea parțială a ratei dobânzii de către stat și garantarea, după caz, a
creditelor cu garanții financiare.
Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului de lege pot fi expediate până pe data de
24 mai 2023.


Consultări publice despre cadrul normativ secundar în domeniul protecției
consumatorilor și supravegherea pieței

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță despre lansarea consultărilor publice
pe marginea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de
Guvern (ajustarea cadrului normativ secundar în domeniul protecției consumatorilor și
supravegherea pieței).
Proiectul de lege urmează să ajusteze prevederile cadrului normativ care vizează activitățile
de bază a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția
Consumatorilor (Lista activităților din domeniile de competență, conform Clasificatorului
activităților din economia Moldovei precum și stabilirea/revizuirea gradelor de risc în
conformitate cu prevederile stabilite de Legea 131/2012 privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător).
Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului de lege pot fi expediate până pe data de
31 mai 2023.


Consultări publice despre subvenționarea investițiilor din Fondul național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță despre lansarea consultărilor publice
privind proiectului hotărârii de Guvern cu privire la subvenționarea investițiilor din Fondul
național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
Scopul proiectului este elaborarea măsurilor, domeniilor de intervenție și condițiile specifice
de subvenționare a investițiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului
rural.
Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului de lege pot fi expediate până pe data de
22 mai 2023.


Această activitate este realizată cu susținerea Center for International Private
Enterprise