JURISTUL DE GARDĂ: 1-5 MAI 2023 - AIMM

JURISTUL DE GARDĂ: 1-5 MAI 2023

Dragi antreprenori, iată care sunt modificările legislative din perioada 01-05 mai 2023:

Au fost aprobate Cerinţele privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea

Guvernul a aprobat Cerinţele privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea. 

Hotărârea de Guvern vizează transpunerea normelor Uniunii Europene referitoare la modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ destinat comerțului acestora. 

Actul normativ prevede modele de certificate zootehnice emise de diferite entități, cum ar fi societățile de ameliorare sau exploatațiile de ameliorare pentru comercializarea animalelor autohtone sau centrul de colectare/de depozitare a materialului seminal pentru materialul seminal. 

De asemenea, Hotărârea de Guvern include și modele de certificate zootehnice pentru animalele și materialul germinativul importate.

Cerințele intră în vigoare la data de 26 august 2023.

Au fost aprobate modificările Proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri)

Guvernul a examinat amendamentele propuse la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative pentru a facilita mediul de afaceri. 

Unul dintre amendamente vizează compensarea cheltuielilor suportate de persoanele fizice ce desfășoară activități independente. Guvernul susține această propunere, dar propune anumite ajustări. 

De asemenea, Guvernul propune completarea proiectului de lege cu mai multe dispoziții pentru a îmbunătăți procesul de desfășurare a activității independente și de administrare. Aceste dispoziții includ eliminarea anexei obligatorii a declarației cu privire la impozitul pe venit din activități independente, precum și modificări în Codul fiscal privind înregistrarea la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat și compensarea sumei cheltuite pentru procurarea echipamentului de casă și de control utilizat în activitate.

Avizul va fi prezentat Parlamentului pentru dezbatere și votare. 

Sunt anunțate consultări publice privind inițierea elaborării proiectului de lege privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare inițiază consultări publice asupra unui proiect de lege privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar. 

Scopul acestui proiect este de a perfecționa cadrul normativ național referitor la controalele oficiale din domeniul agroalimentar, prin abordarea integrată a controlului pe întregul lanț agroalimentar. 

Proiectul va contribui la asigurarea inofensivității și calității produselor alimentare, la sporirea nivelului de protecție împotriva riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor, la protejarea mediului împotriva riscurilor reprezentate de organismele modificate genetic și de produsele de protecție a plantelor.

Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului de lege pot fi expediate până pe data de 18 mai 2023.

Consultări publice despre reglementarea vinurilor peliculare 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare iniţiază consultările publice asupra Analizei impactului de reglementare efectuată asupra proiectului hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356/2015.

Necesitatea reglementării produsului respectiv reiese din impedimentele care apar atât în procesul de producere, cât și comercializare, deoarece vinurile peliculare nefiind reglementate, sunt produse și certificate în baza cerințelor pentru vinurile licoroase. 

Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului de lege pot fi expediate până pe data de 16 mai 2023.

Această activitate este realizată cu susținerea Center for International Private Enterprise