JURISTUL DE GARDĂ: 11-15 septembrie 2023 | AIMM

JURISTUL DE GARDĂ: 11-15 septembrie 2023

Anunț de intenție privind reglementarea concursului municipal „Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău aduce la cunoștință că, intenționează să elaboreze proiectul de Decizie CMC cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului municipal „Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.

Prevederile de bază ale proiectului de decizie vor fi:

– Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea concursului municipal;

– Lista nominalizărilor pentru conferirea titlului „Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”;

– Cererea-tip de participare la concurs;

– Indicatorii financiar-economici necesari a fi examinați pentru identificarea învingătorilor concursului „Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”;

– Componenta Comisiei municipale de concurs pentru conferirea titlului „Cel mai bun antreprenor al municipiului Chișinău din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Termen limită pentru propuneri: 25.09.2023

Anunț privind inițierea modificarea unor acte normative în corespundere Legii privind securitatea cibernetică

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (executarea art.23 alin. (2) lit. a) și, parțial, a lit. b) din Legea nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică).

Proiectul va fi elaborat în scopul aducerii legislației actuale în concordanță cu prevederile Legii nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică, care urmează să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2025.

Finalitățile urmărite prin elaborarea actului normativ sunt:

a) asigurarea și crearea precondițiilor necesare pentru implementarea Legii nr. 48/2023 privind securitatea cibernetică;

b) ajustarea normelor cuprinse în actele legistative sectoriale care reglementează activitatea viitorilor furnizori de servicii la prevederile Legii privind securitatea cibernetică;

c) finalizarea instituirii cadrului normativ primar necesar stabilirii modelului de guvernanță în domeniul securității cibernetice la nivel național.

Termen limită pentru propuneri: 25.09.2023

Avizare repetată a proiectului legii privind protecția secretelor comerciale

AGEPI anunță consultări publice în legătura cu avizarea repetată a proiectului legii privind protecția secretelor comerciale.

Proiectul Hotărârii de Guvern, nota informativă la lege și sinteza obiecțiilor și propunerilor înaintate în cadrul primei runde de avizări a se găsi pe link.

Termen limită pentru propuneri: 20.09.2023

Consultări publice privind modificarea Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță consultări publice în legătură cu modificarea Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

Termen limită pentru propuneri: 22.09.2023

Analiza de Impact asupra modificărilor la Regulamentul privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea elaborării Analizei de Impact asupra proiectului hotărârii pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER.

Necesitatea elaborării proiectului menționat este determinată de îmbunătățirea cadrului normativ privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER.

Termen limită pentru propuneri: 18.09.2023

Această activitate este realizată cu susținerea Center for International Private Enterprise