JURISTUL DE GARDĂ : 15-19 mai 2023 - AIMM

JURISTUL DE GARDĂ : 15-19 mai 2023

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind supravegherea pieței și conformitatea produselor

Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

Scopul Regulamentului este de a asigura respectarea cerințelor legale și a standardelor de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea și siguranța, protecția consumatorilor și a mediului. În acest context, este necesară consolidarea supravegherii pieței și a conformității produselor pentru a asigura libera circulație a acestora.

Proiectul de lege propune extinderea domeniului de aplicare al supravegherii pieței, incluzând 69 de domenii sau categorii de produse. De asemenea, se stabilesc norme și proceduri pentru agenții economici și se extinde lista agenților responsabili de punerea produselor pe piață.

Proiectul prevede o mai mare asistență și cooperare cu agenții economici prin intermediul unui portal digital care oferă informații și servicii de suport. De asemenea, se propune elaborarea unui program național de supraveghere a pieței și desemnarea unui Birou unic de legătură pentru coordonarea și schimbul de informații între autoritățile de supraveghere a pieței.

Consultări publice referitoare la înființarea Instituției Publice „Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală”

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea consultărilor publice pe marginea proiectului de proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la constituirea Instituției Publice „Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală”.

Scopul acestui proiect este crearea Centrului de Consiliere Agricolă și Rurală, care va avea ca misiune dezvoltarea unor servicii de consultanță agricolă adaptate nevoilor fermierilor, facilitându-le accesul la informații tehnico-economice, financiare, manageriale, programe de formare și programe de dezvoltare rurală.

În acest sens, Ministerul invită toate părțile interesate să prezinte recomandările lor până pe data de 31 mai 2023.

Consultări publice referitoare la modificarea unor acte normative (gestionarea terenurilor agricole cu modul de folosință pășuni și fânețe, și asigurarea exploatării sistemelor centralizate de irigare transmise în comodat)

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță demararea procesului de elaborare a unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor acte normative, precum Legea nr. 171/2010 referitoare la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, Codul civil nr. 1107/2002, Codul funciar nr. 828/1991, Legea zootehniei nr. 213/2022 și Codul contravențional nr. 218/2008.

Aprobarea modificărilor propuse în acest proiect are ca scop crearea unui cadru legal pentru a sprijini veniturile asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații și pentru a stabili un mecanism eficient de gestionare a infrastructurii de irigații și/sau desecare, care este proprietate publică și este transferată în comodat către aceste asociații.

De asemenea, proiectul urmărește crearea unui cadru legal pentru administrarea și gestionarea eficientă a terenurilor agricole, inclusiv a celor situate în intravilanul localităților, și a fondului de rezervă, care includ pășuni și fânețe deținute de stat, fără a reduce suprafața acestora fără motive întemeiate.

Pentru a eficientiza procesul de elaborare a acestui proiect, Ministerul solicită în mod respectuos implicarea activă a tuturor părților interesate prin prezentarea propunerilor relevante în acest sens până pe data de 31 mai 2023.

Consultări publice privind modificarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță consultări publice pe referitoare la proiectul de Hotărâre de Guvernul pentru modificarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin Programul LEADER. Această inițiativă are ca scop îmbunătățirea cadrului normativ pentru acordarea subvențiilor în avans în cadrul Programului LEADER și se bazează pe prevederile art. 12 lit. e) din Legea Nr. 71/2023 privind subvenționarea în agricultură și mediul rural.

Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului de lege pot fi expediate până pe data de 31 mai 2023.

Consultări publice despre Regulamentul privind modul de acordare a subvențiilor complementare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural pentru acciza la motorină utilizată de fermieri în anul agricol 2023

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în efortul său de sprijinire a producătorilor agricoli, a dezvoltat un proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea unui mecanism de acordare a subvențiilor complementare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru acciza la motorină utilizată de fermieri în anul agricol 2023. 

Pentru a îmbunătăți și ajusta proiectul, Ministerul invită părțile interesate să trimită propuneri și recomandări până la data de 30 mai 2023.

Această activitate este realizată cu susținerea Center for International Private Enterprise