JURISTUL DE GARDĂ: 21-25 august 2023 - AIMM

JURISTUL DE GARDĂ: 21-25 august 2023

Apel de prezentare a întrebărilor ce țin de interpretarea Legii noi cu nr. 148/2023 privind accesul la informații de interes public

La 9 iunie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat noua Lege privind accesul la informațiile de interes public nr. 148/2023. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, înlocuind Legea nr. 982/2000 privind accesul la informații. 

Cancelaria de Stat pregătește un manual care va oferi o analiză comprehensivă, articol cu ​​articol a noii legi, precum și linii directorii pentru implementarea prevederilor acesteia.

În acest scop, Cancelaria de Stat lansează un apel către toate părțile interesate să vină cu întrebări ce țin de interpretarea prevederilor Legii nr. 148/2023. Acestea vor fi ulterior abordate în manual. O lista cu întrebări potențiale sau solicitări de clarificare cu privire la interpretarea următoarelor elemente ale noii legi poate fi găsită pe pagina anunțului (a se vedea linkul de mai sus).

Termenul limită: 22.09.2023

Consultări publice/avizării asupraproiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor 

Ministerul Mediului s anunțat inițierea consultărilor publice/avizării asupraproiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor.

Scopul proiectului este stabilirea cerinţelor faţă de calitatea şi protecţia mediului înconjurător şi sănătății populaţiei în contextul prevederilor legate de permisiunea, construcția şi operarea depozitelor de deșeuri, dar și respectarea procedurilor de prevenire sau reducere a efectelor negative asupra mediului pe care le pot avea activitățile de depozitare a deșeurilor pe durata întregului ciclu de viață a depozitului de deșeuri, ce include activități de proiectare, construcție, exploatare, închidere și urmărire postînchidere a depozitelor.

Termen limită: 06.09.2023

Consultări publice în legătură cu inițierea procesului de elaborare a proiectului HG cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor medicale profilactice obligatorii ale angajaților și persoanelor care practică munca individuală.

Ministerul Sănătății anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și desfășurarea examenelor medicale profilactice obligatorii ale angajaților și persoanelor care practică munca individuală.

Proiectul Hotărârii de Guvern prevede aprobarea a două Regulamente sanitare ce vizează organizarea și desfășurarea examenelor medicale profilactice obligatorii în scopul prevenirii apariției și răspândirii bolilor transmisibile și a celor profesionale și care vin să înlocuiască actualele acte normative în domeniul dat, inclusiv a Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor în raport cu munca și Regulamentului sanitar cu privire la organizarea examenelor medicale obligatorii a unor categorii de angajați din economia națională în scopul prevenirii apariției și răspândirii bolilor transmisibile. Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor în raport cu munca vine să substituie actualul Regulament sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor profesionali de risc, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1025/2016.

Termen limită: 02.09.2023

Consultări publice asupra Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice

Ministerul Sănătății anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărîrii  Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1207/2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice.

Prezentul Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, consolidat publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Termen limită: 02.09.2023

Anunț privind elaborarea proiectului legii de modificare a Legii nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a anunțat consultări publice pe marginea  Proiectului de modificări în Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală pentru îmbunătățirea guvernanței în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii.

Modificările operate prin proiectul de lege vin să contribuie la dezvoltarea și promovarea arhitecturii naționale, păstrarea și evidențierea coloritului ei tradițional, protejarea lucrărilor de arhitectură și a dreptului de autor, la dezvoltarea culturii urbane și definirea arhitecturii de înaltă calitate (Baukultur), promovarea concursurilor de soluții naționale și internaționale și utilizarea de către beneficiari/investitori ca instrumente importante, care să conducă la crearea obiectelor cu valoare deosebită arhitecturală și urbanistică, la determinarea rolului arhitectului-autor ca persoana dominantă a procesului de activitate arhitecturală, precum și constituirea în acest scop a Ordinului Arhitecților din Republica Moldova, ca formă de organizare independentă, nonprofit, autonomă, apolitică și de interes public.

Termen limită: 05.09.2023

Consultări publice în legătură cu inițierea elaborării Analizei Impactului de Reglementare (AIR) a modificării Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător

Ministerul Mediului anunță inițierea elaborării Analizei Impactului de Reglementare (AIR) la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător.

Proiectul are drept scop transpunerea Directivei 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului, iar raționamentul prezentei analize și a posibilei intervenții se bazează pe necesitatea consolidării mecanismului de prevenire, răspundere și recuperare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător.

Termen limită: 15.09.2023

Consultări publice privind modificarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare prezinta pentru consultari publice proiectului de hotărâre privind modificarea HG nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole.

Prin modificările propuse se urmărește asigurarea respectării trasabilității și transparenței în procesul de fabricare a produselor vitivinicole, care trebuie să ia în calcul protecția sănătății umane și riscul potențial pentru consumatori de a fi induși în eroare din cauza percepției lor deja formate și a așteptărilor corespunzătoare cu privire la produs. Astfel, prin proiectul propus: 

  • vor fi executate unele ajustări aferente condițiilor de plantare a vițe-de-vie;
  • vor fi incluse standardele de comercializare a produselor vitivinicole;
  • vor fi prevăzute cerințe suplimentare privind practicile oenologice autorizate;
  • vor fi ajustate unele cerințe de etichetare, inclusiv pentru vinurile dezalcoolizate;
  • vor fi ajustate unele aspecte legate de denumirile de origine și indicațiile geografice, cu introducerea noțiunii de „mențiuni tradiționale”;
  • va fi exclusă certificarea conformității obligatorie, care va fi înlocuită cu un raport de analiză bazat pe declarația pe propria răspundere și va putea fi efectuată într-un laborator acreditat sau atestat sau de către un organism competent (la decizia agentului economic);
  • vor fi stabilite cerințe specifice vinurilor peliculare;
  • vor fi excluse unele neclarități aferente vinurilor licoroase; 
  • cât și alte intervenții specifice domeniului, de ordin redacțional. 

Termen limită: 05.09.2023

Acest proiect a fost realizat cu suportul Center for International Private Enterprise și Guvernul Elveției în cadrul Proiectului „ OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova‘’ realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.