JURISTUL DE GARDĂ : 22-26 MAI 2023 - AIMM

JURISTUL DE GARDĂ : 22-26 MAI 2023

Parlamentul Republicii Moldova a votat proiectul de lege pentru dezvoltarea afacerilor la distanță

Parlamentul Republicii Moldova a votat în a doua lectură proiectul de lege pentru dezvoltarea afacerilor la distanță.

Noua lege reglementează și extinde utilizarea instrumentelor și a metodelor electronice în privința cetățenilor străini și le permite să fie angajați la angajatorii din RM fără a fi necesară colectarea/depunerea documentelor, precum și, cel puțin, o vizită în RM. 

Legea va intra în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial. 

Consultări publice despre elaborarea Planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2023-2025

Comitetul de coordonare pentru Guvernare Deschisă anunță inițierea creării Planului de acțiuni pentru guvernare deschisă 2023-2025 și lansează prima etapă de consultare publică. 

Toate părțile interesate, inclusiv cetățeni, organizații civile și autorități, sunt invitate să propună angajamente și acțiuni în domeniile prioritare, cum ar fi integritatea, bugetele deschise, modernizarea serviciilor publice și altele. 

Scopul planului este consolidarea unei guvernări transparente, responsabile și receptive, iar propunerile pot fi trimise până la data de 10 iulie 2023 prin completarea chestionarului disponibil online.

În acest sens, Cancelaria de stat invită toate părțile interesate să prezinte recomandările lor până pe data de 10 iulie 2023.

Consultări publice despre modificarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional

Cancelaria de stat anunță inițierea consultărilor publice pe marginea versiunei actualizate a Regulamentului-cadru pentru crearea Platformelor consultative permanente în cadrul autorităților administrației publice centrale. Aceasta este rezultatul procesului de avizare și dezbateri publice, și a modificărilor semnificative efectuate în urma acestora. 

Proiectul vizează completarea mecanismului de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional prin introducerea unui nou regulament pentru organizarea platformei consultative permanente în cadrul autorităților administrației publice centrale. Varianta actualizată a proiectului este supusă din nou consultării publice conform prevederilor legale.

În acest sens, Cancelaria de stat invită toate părțile interesate să prezinte recomandările lor până pe data de 09 iunie 2023.

Consultări publice privind aprobarea proiectului de lege referitor la reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării organizează consultări publice pentru un proiect de lege ce vizează modificarea actelor normative privind relațiile între asociații și fondatorii societăților comerciale. 

Scopul proiectului este de a atrage mai multe investiții și de a moderniza regulile pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului de lege pot fi expediate până pe data de 08 iunie 2023.

Această activitate este realizată cu susținerea Center for International Private Enterprise