JURISTUL DE GARDĂ: 24-28 APRILIE 2023 - AIMM

JURISTUL DE GARDĂ: 24-28 APRILIE 2023

Parlamentul a aprobat noile reguli de informare a consumatorului cu privire la produsele alimentare

Noile modificări legislative au ca scop protecția consumatorilor în ceea ce privește informațiile referitoare la produsele alimentare, având în vedere diferențele în percepția acestora și nevoia de informații, dar și asigurarea bunei funcționări a pieței interne.

Scopul proiectului de lege este să garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății consumatorilor și dreptul acestora la informare.

Modificările propuse includ cerințe privind etichetarea alergenilor și intoleranțelor, țara de origine a ingredientelor principale, mențiunea „Hrănit fără organisme modificate genetic” sau „Hrănit fără OMG” pentru carne de pasăre și carne de porc cu un conținut mai mare de 50% din acestea, provenite de la animale care nu au fost hrănite cu hrană modificată genetic, precum și informații privind absența sau prezența în cantități reduse a glutenului în produsele alimentare.

Noile modificări intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția prevederilor art. 35 alin. (5) pct. 9 care urmează să intre în vigoare la 12 luni de la publicare.

În procedura de examinare în Parlamentul Republicii Moldova se află următoarele proiecte de lege:

  • ●  Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) – urmărește excluderea barierelor administrative, cerințelor, sancțiunilor nejustificate sau depășite, astfel să diminueze costurile pentru agenții economici în activitatea de întreprinzător.
  • ●  Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (dezvoltarea afacerilor la distanță în Republica Moldova) – reglementează și extinde utilizarea instrumentelor și a metodelor electronice în privința cetățenilor străini și le permite să fie angajați la angajatorii din RM fără a fi necesară colectarea/depunerea documentelor, precum și, cel puțin, o vizită în RM.
  • ●  Proiectul de lege cu privire la modificarea articolului 129 din Codul fiscal nr.1163/1997 – Proiectul de lege stabilește necalificarea drept restanță a sumei obligațiilor fiscale în cuantum de până la 100 de lei în vederea radierii gospodăriilor țărănești (de fermier) inactive, prin prisma Legii nr. 51/2022 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității gospodăriilor țărănești (de fermier) și modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Consultări publice referitor la Regulamentul privind organizarea pieței vitivinicole

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 356/2015, având ca scop reglementarea vinurilor peliculare.

Propunerile și recomandările părților interesate sunt așteptate până pe 13.05.2023.

Consultări publice referitor la Regulamentul privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță consultări publice pe marginea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor ce conțin alcool, fiind necesară armonizarea legislației naționale la legislația europeană în domeniul băuturilor ce conțin alcool.

Totodată, lipsa trasabilității și transparenței în domeniul fabricării alcoolului etilic și băuturilor ce conțin alcool; concurența neloială și bariere tehnice a producătorilor de băuturi ce conțin alcool, inclusiv cu IG și DO; impedimente la identificarea unor produse sunt și acestea unele dintre condițiile ce au impus elaborarea proiectului specificat.

Propunerile și recomandările părților interesate sunt așteptate până pe 12.05.2023.

Consultări publice despre Programul de promovare a economiei verzi și circulare pentru anii 2023-2027

Ministerul Mediului a anunțat inițierea elaborării proiectului Programului de promovare a economiei verzi și circulare pentru anii 2023-2027, începând cu data de 25.04.2023.

Această inițiativă este necesară pentru aplicarea prevederilor Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în ceea ce privește mediul înconjurător și dezvoltarea durabilă. În 2018 a fost aprobat primul program de promovare a economiei verzi, iar acum este importantă asigurarea continuității și durabilității acțiunilor inițiate.

Propunerile și recomandările părților interesate sunt așteptate până pe 10.05.2023.

Această activitate este realizată cu susținerea Center for International Private Enterprise