Măsurile aprobate de către Comisia Națională de Sănătate Publică la 15.05.2020: Detaliere pe domenii | AIMM

Măsurile aprobate de către Comisia Națională de Sănătate Publică la 15.05.2020: Detaliere pe domenii

Pe 15 mai 2020 a expirat Starea de Urgență instituită pentru 2 luni în Republica Moldova. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat în aceeași zi hotărârea nr. 10 (din 15.05.2020) prin care în Republica Moldova a fost declarată starea de urgență în sănătate publică, valabilă pe întreg teritoriul țării pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020. Iată cum se răsfrânge aceasta asupra activității agenților economici.

Expertul AIM, Alexei Gherțescu a făcut o analiză a hotărârii, sintetizând toate cele expuse, din prisma agenților economici. Măsurile adoptate în baza Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 11 din 15.05.2020, care țin de diferite tipuri de activități comerciale:

● MĂSURI GENERALE:

Toate persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul ei, trebuie să respecte următoarele măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:

1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;
5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

● UNITĂȚILE DE COMERȚ CU AMĂNUNTUL:

Suplimentar la măsurile generale specificate mai sus, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;
Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;
Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea
regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;
Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

● UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ:

Se admite:
1. Comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vînzare la geam, exceptând alte tipuri de servicii;
2. Comercializarea produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.

● COMERȚUL AMBULANT:

Se va desfășura în baza autorizaţiei de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, cu amplasarea punctului de comerț la o distanță de 3 metri unul de celălalt.

● ACTIVITATEA CENTRELOR COMERCIALE:

Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității centrelor comerciale la nivel național. Totodată, se asigură funcționarea în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta centrelor comerciale.

● SERVICII EDUCAȚIONALE:

Se menține suspendarea pînă la data de 30 iunie 2020 a activităților la clasă din cadrul entităților prestatoare de servicii educaționale de drept public sau privat. Se admite desfășurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcționare provizorie/acreditat programul), iar pentru componenta practică se admit doar orele individuale care vor respecta următoarele norme de igienă și sanitație: dezinfecția suprafețelor și utilajelor/instrumentelor, aerisirea spațiilor, purtarea măștilor, păstrarea distanței dintre participanți (cel puțin 1 m), organizarea monitorizării și triajului zilnic a personalului implicat precum și asigurarea acestuia cu echipamente de protecție, dezinfectanți.

● SERVICII DE COAFURĂ:

Se relansează serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea următoarelor măsuri:

Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;
Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);
Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor;
Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri;
Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși;
Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;
Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.);
Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților; 25.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către clienți.

● ACTIVITATEA PIEȚELOR COMERCIALE:

Se menține sistarea pînă la 31 mai 2020 a activității piețelor comerciale din Chișinău și Bălți.

● SERVICII DE TRANSPORT:

Persoanele care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin:
(i) echipament de protecție (măști, mănuși);
(ii) dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe);
(iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății).
2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, inclusiv cu restricționarea circulației în conformitate cu Hotărârile Comisiilor extraordinare de sănătate publică;
3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;
4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;
5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;
6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/cursă efectuată la stația terminus.

Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Se menține pînă la 30 iunie 2020 suspendarea curselor aeriene regulate de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu relansarea treptată în funcție de situația epidemiologică (i), reciprocitate privind regimul comunicării prin curse aeriene regulate cu statele corespondente (ii), restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova (iii), regimul de autoizolare a persoanelor ce intră sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova (iv), restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.

● LUCRĂRI AGRICOLE:
Suplimentar la cele generale, trebuie respectate următoarele măsuri:

1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/transportării și la
efectuarea lucrărilor;
2. Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări;
3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mâini;
4. Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise;
5. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.

● SERVICII ȘI ACTIVITĂȚI CULTURALE, SPORTIVE, DE AGREMENT ȘI RECREERE

Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020:
Organizarea şi desfășurarea tuturor activităților/competițiilor cu caracter cultural–sportiv,
precum și alte măsuri/evenimente în spații/clădiri închise;
Activitatea unităților de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere.

Se relansează procesul de antrenament de către sportivii, membri ai lotului național, în grupuri mici, ce nu depășesc 7 persoane, organizate strict în aer liber cu respectarea tuturor normelor pentru prevenirea și răspândirea infecției COVID – 19.

● ÎNTRUNIRI ÎN MASĂ
Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu condiția respectării următoarelor măsuri:
participarea unui număr mai mic de 50 de persoane cu respectarea măsurilor de sănătate publică;
cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu);
Întrunirile nu pot avea loc în spațiile care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.

● SERVICII MEDICALE:
Se relansează următoarele activități medicale de ambulator, începând cu data de 16 mai 2020:
activități de imunizare;
asistența medicală stomatologică programată;
activitatea Comisiilor medicale speciale.

Prestarea serviciilor se va efectua, cu programare prealabilă, cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19, în dependență de evaluarea riscului epidemiologic pentru fiecare categorie de personal.

Se relansează următoarele activități medicale din cadrul spitalelor, începând cu data de 16 mai 2020, în condiții de staționar:
1. serviciile de chirurgie de o zi;
2. intervențiile chirugicale planificate pacienților cu risc anestezic conform scorului ASA (American Society of Anesthesiology), în conformitate cu prevederile Protocolului clinic standardizat în anestezie aprobat prin ordinul nr.861/ 2013;
3. serviciile de reabilitare precoce a pacienților după AVC, infarct miocardic, traumatisme.

Prestatorii de servicii de sănătate, sub responsabilitatea personală a managerilor, trebuie să asigure următoarele măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:
Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusive a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;
Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului;
Efectuarea triajului COVID–19 al pacientului;
Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru;
Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;
Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;
Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19;
Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/ prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale a angajatului: comorbidități, vârsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);
Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

● AFLAREA ÎN LOCURI PUBLICE:

Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020:
1. Aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice;
2. Aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă;
3. Aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement. Hotărârea, în forma ei originală, o găsiți AICI

Acțiunea este susținută de Swiss Cooperation in Moldova în cadrul proiectului Optim Project– Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova’, realizat de Helvetas Swiss Intercooperation.

X
X
X