Măsurile aprobate de către comisia națională de sănătate publică la 25.05.20: Notă Informativă | AIMM

Măsurile aprobate de către comisia națională de sănătate publică la 25.05.20: Notă Informativă

Pe 25 mai 2020 Comisia Națională de Sănătate Publică a aprobat hotărârea nr. 12 (din 25.05.2020). Iată cum se răsfrânge aceasta asupra activității agenților economici.

Expertul AIM, Alexei Gherțescu a făcut o analiză a hotărârii, sintetizând toate cele expuse, din prisma agenților economici.

În baza Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 12 din 25.05.2020 au fost aprobate noile măsuri pentru anumite genuri de activitate comercială:

  1. ACTIVITATEA UNITĂȚILOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ:

Începând cu data de 15 iunie 2020, se reia activitatea unităților de alimentație publică, cu respectarea următoarelor condiții:

Până la reluarea activității, urmează a fi organizată și efectuată dezinfectarea întregului utilaj/inventar de lucru, suprafețelor din spațiile de depozitare, producere, comercializare și deservire.

Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenței. În caz de depistare a unor simptome ale infecției respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează și informează medicul de familie.

– Asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși, șorțuri și viziere după caz). Măștile de protecție vor fi schimbate la fiecare 2 ore.

– Instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool.

– Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal și vizitatori.

Aplicarea ecranelor de protecție din plexiglas/sticlă la case și locurile de preluare a comenzilor.

– Asigurarea condițiilor pentru respectarea igienei mâinilor, după fiecare client, la prepararea bucatelor – înainte și după orice contact cu produsele alimentare.

Efectuarea obligatorie a termometriei la intrare în local a fiecărui vizitator/consumator cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

– Informarea vizitatorilor/consumatorilor referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 prin afișarea materialelor informative aprobate de autorități.

– Asigurarea respectării distanței fizice de 1,5-2 metri între persoane.

Deservirea la mese a maximum 4 persoane, cu excepția grupurilor constituite din membrii unei familii de gradul unu și doi pe linie dreaptă și colaterală.

Igienizarea și dezinfectarea meselor de deservire se va efectua după fiecare client.

Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru a personalului, spațiilor de deservire și grupurilor sanitare la fiecare 2 ore.

 

  1. ACTIVITATEA SĂLILOR DE SPORT ȘI FITNESS:

Reluarea, începând cu data de 15 iunie 2020 a activității sălilor de sport și fitness cu respectarea următoarelor condiții:

– Desfășurarea activității fără vestiar, baie, piscină;

– Respectarea distanței fizice ntre persoane (min. 1 m.);

Limitarea numărului de persoane pentru o ședință de antrenament (numărul maxim în hotărîre nu este specificat; decizia urmează a fi aprobată de administrație reieșind din capacitățile unității respective);

Amplasarea echipamentului sportiv respectând distanța de 2 metri între ele;

Asigurarea personalului cu echipament de protecție;

– Asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare și monitorizarea respectării igienei mâinilor;

Asigurarea dezinfecției echipamentului sportiv după fiecare antrenament/ședință, cu utilizarea lavetelor de unică folosință, cu substanțe dezinfectante pentru igienizare.

 

  1. ACTIVITATEA PIEȚELOR 

Se reia, începând cu data de 01 iunie 2020, activitatea pieţelor din Chișinău și Bălți.

Activitatea piețelor pe tot teritoriul țării urmează să se desfășoară în strictă conformitate cu Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul piețelor comerciale, aprobată prin aceeași hotărâre a Comisiei.

Administrația piețelor va aduce la cunoștință măsurile stipulate în instrucțiune tuturor operatorilor economici care își desfășoară activitatea în cadrul piețelor comerciale.

X
X
X