Notă informativă: despre recentele modificări aferent aplicării ștampilei pe documentele primare - AIMM

Notă informativă: despre recentele modificări aferent aplicării ștampilei pe documentele primare

În contextul în care art. 3, p. 5 al Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
prevede că întreprinderile și întreprinzătorii nu sînt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie
pe înscrisuri de orice natură și în cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei
întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de
persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător, recent au parvenit unele
modificări ale Ordinelor Ministerului Finanțelor și anume:
1) Ordinul ministrului finanţelor nr.181/2019 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice
privind contabilitatea în cabinetele individuale ale medicilor de familie;
2) Ordinul ministrului finanţelor nr.65/2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de
document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” şi a Dispoziţiilor privind modul
de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a
mărfii”;
3) Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2018 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice
privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în
sectorul justiţiei;
4) Ordinul ministrului finanţelor nr.110/2011 cu privire la aprobarea formularului tipizat de
document primar cu regim special „A-2/bi Bonul de comandă”;
5) Ordinul ministrului finanţelor nr.85/2014 cu privire la aprobarea formularului tipizat de
document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de
completare a borderoului de achiziţie al laptelui;
6) Ordinul ministrului finanţelor nr.71/2014 cu privire la aprobarea formularului tipizat de
document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente
operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova”;
7) Ordinul ministrului finanţelor nr.21/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora;
8) Ordinul ministrului finanţelor nr.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
inventarierea;
9) Ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică nr.88/106/2008 cu
privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Actul de
achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente“.
În plus menționăm faptul că neobligativitatea deținerii și aplicării ștampilei a intrat în vigoare
încă din 16.09.2016, și chiar până la modificarea ordinelor respective, în virtutea art. 6 și a art. 7
alin. (2) a Legii cu privire la actele normative nr. 100/2017, așa întrucât legea este act normativ
cu forță superioară fașă de ordinul ministrului, orice modificare a legii modifică sau abrogă un
act normativ cu forță juridică inferioară.
Menționăm că neobligativitatea aplicării ștampilei se referă și la perfectarea documentului tipizat
factură document primar cu regim special „Factura fiscală” (Ordinul Ministerului Finanțelor nr.
118/2017 a fost modificat din 10.06.2022).

*Această activitate este realizată cu susținerea Fundației Soros Moldova.

X
X
X