NOTĂ INFORMATIVĂ: FACILITAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN DOMENIUL ALIMENTAR PENTRU MICII PRODUCĂTORII AU INTRAT ÎN VIGOARE | AIMM

NOTĂ INFORMATIVĂ: FACILITAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN DOMENIUL ALIMENTAR PENTRU MICII PRODUCĂTORII AU INTRAT ÎN VIGOARE

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) informează membrii săi și comunitatea micilor antreprenori că la data de 22 decembrie 2023, a fost publicată, în Monitorul Oficial, Legea nr. 373/2023 pentru modificarea unor acte normative (privind facilitarea activității în domeniul alimentar), care a intrat în vigoare din data de 22 februarie 2024.

Actul legislativ respectiv a fost elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor cu contribuția AIM.

Scopul legii constă în optimizarea documentelor necesare pentru obținerea actelor permisive eliberate în domeniul siguranței alimentelor și simplificarea procesului de certificare a alimentelor, precum și sporirea supravegherii serviciilor prestate în alimentația publică. Astfel, va fi simplificată procedura de înregistrare pentru micii producători, producătorii artizanali și pensiunile turistice.

Astfel, printre principalele prevederi se numără următoarele proceduri simplificate, care sunt aplicabile începând cu 22 februarie 2024:

  • A fost simplificată procedura de obținere a actelor permisive: autorizare sanitară-veterinară de funcționare și înregistrare în domeniul siguranței alimentelor pentru un șir larg de activități;
  • A fost simplificată procedura de înregistrare și de activitate a producătorilor mici, inclusiv pentru produsele artizanale/tradiționale, pensiunile turistice, agroturistice și casele rurale;
  • A fost exclusă obligativitatea implementării integrale a sistemului HACCP  în cazul unităților de comerț care comercializează alimentele preambalate și a unităților de alimentație publică;
  • A fost exclus certificatul de inofensivitate, acesta fiind înlocuit cu certificatul de sănătate. Certificatul de sănătate este eliberat de către ANSA, la solicitarea operatorului din domeniul alimentar și va putea confirma siguranța produselor alimentare destinate exportului. Includerea unui model al Certificatului de sănătate vine să rezolve o problemă stringentă cu care se confruntă mulți operatori din domeniul alimentar. Actul dat  este solicitat atât de țările UE,  cât și de cele non UE.
  • A fost inclus Certificatul de calitate și modelul acestuia ca garant al calității și siguranței produselor asigurate de producător. Prin certificatul de calitate producătorii vor putea asigura inclusiv trasabilitatea produselor, esențială în cazurile de retragere și rechemare a produselor alimentare.

Deși Guvernul are 12 luni pentru aducerea actelor sale în corespundere cu prevederile legii, procedurile simplificate sunt aplicabile de la data menționată mai sus. 

Cu titlu de derogare, legea prevede că la data de 22 iunie 2024 vor intra în vigoare prevederile cu privire la faptul că: „pe piața Republicii Moldova se introduc doar produse și subproduse de origine animală supuse controlului sanitar veterinar, provenite din import, care au dreptul de import pe piața comunitară a Uniunii Europene sau care sunt importate în baza unui acord de echivalență încheiat cu autoritatea competentă a țării fără drept de import pe piața Uniunii Europene, urmare a efectuării unui audit.

Actul legislative integral poate fi vizualizat accesând Registrul de Stat al actelor juridice, la adresa:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=140735&lang=ro

Comunicatul de presă al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor poate fi vizualizat accesînd link-ul de mai jos: 
https://www.ansa.gov.md/en/node/4963

Această activitate este realizată cu susținerea financiară a partenerilor și donatorilor: Guvernului Elveției în cadrul Proiectului „OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.