NOTĂ INFORMATIVĂ POLITICA FISCALĂ 2023 - AIMM

NOTĂ INFORMATIVĂ POLITICA FISCALĂ 2023

În urma aprobării finale a politicii fiscale pentru anul 2023, dorim să aducem spre atenția
Dvs. următoarele modificări ce urmează a fi implementate cu 01 ianuarie 2023:
Persoanele fizice
– Cota impozitului pe venit rămâne neschimbată – 12%
– Scutirea personală și scutirea pentru persoanele întreținute rămân neschimbate:
27,000 și 9,000 (regula privind pierderea scutirii personale de la 360,000 lei venit
impozabil rămâne).
– Persoanele fizice care activează în IT Park sau în regim de taxi pot utiliza scutirile
proporțional lunilor de activitate în regimul general de impozitare. Deci, spre exemplu
dacă persoana s-a angajat în luna august într-o companie ce face parte din parcul IT,
aceasta va beneficia de scutirea personală și pentru persoanele întreținute pentru
perioada de 8 luni și nu o va pierde odată cu angajarea, cum era anterior. (art. 351
CF)
– În cazul înstrăinării unui autoturism care a fost în proprietatea contribuabilului cel puțin
3 ani, creșterea sau pierderea de capital nu va fi recunoscută în scopuri fiscale, cu
excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic. (art. 40 alin. 51
CF)
– Pentru persoanele fizice care doresc să depună cerere privind restituirea impozitului
pe venit plătit în plus, o vor putea face deja, începând cu 1 mai, cu excepția cazului
în care persoana fizică intenționează să își schimbe domiciliul permanent din
Republica Moldova.
Persoanele fizice ce desfășoară activitatea independentă în domeniul comerțului cu
amănuntul din 1 iulie 2023:
– Se majorează pragul venitului permisibil într-o perioadă fiscală de la 600,000 lei până
la 1,200,000 lei .
– Utilizarea echipamentului de casă și control conectat la Sistemul informațional
automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” devine obligatoriu.
– Impozitului pe venit va fi calculat de către Serviciul Fiscal de Stat, prin urmare
prezentarea declarației nu este obligatorie.
– Achitarea impozitului la buget se va realiza în rate, trimestrial, până la data de 25 a
lunii următoare trimestrului de gestiune. Astfel, în trimestrele I–III se achită 1% din
vânzările trimestriale, dar nu mai puțin de 750 de lei pe trimestru. În trimestrul IV se
recalculează suma impozitului pe venit aferent perioadei fiscale, cu stabilirea
diferenței aferente impozitului pe venit corespunzător vânzărilor efectuate pe
parcursul anului fiscal și suma impozitului pe venit calculată pentru trimestrele I–III.

Activitatea economică (persoanele juridice, întreprinzători individuali, gospodăriile
țărănești, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și în
domeniul sănătății
):
– SRL-uri și SA-uri – întreprinderi micro, mici sau mijlocii (conform criteriilor determinați
în ultima zi a anului calendaristic potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) al Legii
nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii):
a) au cel mult 249 de salariați;
b) realizează o cifră anuală de afaceri de până la 100 de milioane de lei sau dețin
active totale de până la 100 de milioane de lei.

Astfel, dacă compania dumneavoastră se include în această categorie pentru anii
calendaristici 2023-2025 (prevederile nu se aplică asupra rezidenților zonelor economice
libere, rezidenților Portului Internațional Liber Giurgiulești, rezidenților Aeroportului

Internațional Liber Mărculești, agenților economici care desfășoară activități financiare și de
asigurări care se atribuie la secțiunea K a Clasificatorului activităților din economia
Moldovei), aceasta va ține cont de următoarele:

 1. achitarea impozitului pe profit nu se va mai efectua până la 25 martie a
  anului următor, dar se va realiza, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care
  au fost plătite dividende din profitul obținut în perioadele fiscale 2023–2025 inclusiv;
 2. nu se achită impozitul pe profit în avans (sume egale cu 1/4 din impozitului pe
  profit al anului precedent nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25
  decembrie ale anului calendaristic) dar vor face achitarea acestuia, după ce au fost
  achitate dividendele din profit;
 3. suma impozitului pe profit spre achitare pentru perioadele fiscale 2023-
  2025 se determină prin aplicarea proratei față de suma impozitului pe venit calculat
  pentru perioada fiscală din venitul impozabil aferent perioadei fiscale respective. Cu
  alte cuvinte, suma impozitului pe profit, va fi achitată în concordanță cu valoarea
  dividendelor achitate.
  Prorata se aproximează, conform regulilor matematice, până la două semne după virgulă și
  se determină prin aplicarea următorului raport:

a) la numărător se indică valoarea dividendelor distribuite/achitate (înainte de
reținerea impozitului pe venit conform art. 901 și 91);
b) la numitor se indică valoarea totală a profitului net reflectat în situații financiare
pentru perioada fiscală din care se distribuie/achită dividende.

Citiți mai departe în documentul atașat:

* Acest proiect a fost realizat cu suportul Center for International Private Enterprise