Practica neuniformă a aplicării legislației în vigoare cu privire la comerțul electronic | AIMM

Practica neuniformă a aplicării legislației în vigoare cu privire la comerțul electronic

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC a expediat o scrisoare către Primarul General al municipiul Chișinău, Consiliul Municipal Chișinău, Consiliul Economic pe lângă Prim-Ministrul Republicii Moldova, în legătură cu practica neuniformă a aplicării legislației în vigoare cu privire la comerțul electronic.

Prin intermediul acestei scrisori, AIM și ATIC solicită să analizeze posibilitatea renunțării la taxa de 10 mii lei sau să condiționeze plata acestei taxe în funcție de cifra de afaceri ale agenților economici (ca exemplu: doar companiile cu o cifra de afaceri mai mare de 1 milion lei pe an să fie obligate să achite această taxă.)

Legislația Republicii Moldova prevede că comerțul electronic pe teritoriul Republicii Moldova nu necesită anumite autorizații speciale. Totodată, prin Decizia nr. 6/1 din 26.12.2019 a Consiliului Municipal Chișinău (CMC) „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020”, a fost stabilită taxa în mărime de 10 000 lei pentru magazine online (a se vedea anexa nr. 3, pct. 61 la Decizia CMC nr. 6/1 din 26.12.2019).

Trebuie de menționat faptul că această decizie este aprobată în baza Legii cu privire la comerțul interior, Titlului VII din Codul Fiscal, și altor acte normative ce țin de statutul Municipiului Chișinău, și activitatea organelor de administrație publică locală. Aceste acte normative nu stabilesc prevederi care ar permite organelor administrației publice locale din Chișinău (precum și din alte localități) stabilirea unor astfel de tarife pentru comerțul on-line, care după definiție se extinde asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova.

Mai mult decât atât, Decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău” nu prevede nicio modalitate de obținere a autorizației pentru desfășurarea activității de magazin online (obținerea autorizației fiind legată de achitarea taxei locale respective).

Conform Nomenclatorului unităților comerciale care desfășoară comerț cu amănuntul (anexa nr. 2 la HG cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul nr 931/2011) magazin reprezintă unitate comercială staționară cu suprafața comercială mai mare de 20 mp destinat comercializării mărfurilor cu amănuntul, care dispune de încăperi pentru recepționarea, depozitarea, pregătirea prealabilă a mărfurilor spre vânzare şi vânzarea acestora, precum şi de încăperi auxiliare, administrative şi de uz social, iar MAGAZIN ONLINE (VIRTUAL) reprezintă pagina web, prin intermediul căreia se efectuează publicitatea unui produs sau serviciu, se acceptă comenzile de cumpărare şi care oferă utilizatorului posibilitatea de a alege modalitatea de achitare, precum şi metoda de primire a mărfii.

Ca rezultat magazin online este vitrina virtuală a magazinului staționar, care la rândul său activează în domeniului comerțului cu amănuntul și deja a primit notificare pentru magazin staționar și a achitat taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii. Reiese că magazinele care au și pagina web a companiei cu lista mărfurilor trebuie să achite taxa adițională pentru magazin on-line? Dar magazinul on-line în definiția din HG 931/2011 nu corespunde definiției comerțului electronic, care la rândul său este mai largă.

Ținând cont de toate cele menționate mai sus, Decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017 de aplicare a taxei locale (în mărime de 10 000 lei) pentru activitatea magazinelor online creează confuzie pentru agenți economici din sectorul comerțului electronic și a comerțului cu amănuntul care practică vânzări prin utilizarea paginilor web.

În legătură cu aceasta, propunem să fie revizuite și clarificate normele privind aplicarea taxelor locale în următoarele situații:

  • Desfășurarea activității comerțului electronic a mărfurilor care se vând atât în magazinul staționar cât și prin intermediul paginii web al aceluiași agent economic necesită obținerea cărora autorizații adiționale
    (la cea de magazin staționar) de la organele administrației publice locale?
  • Desfășurarea vânzărilor on line a serviciilor care sunt prestate ori în format digital ori în format fizic dar în oficiu/domiciliului clientului – este comerț electronic și ca rezultat necesită autorizarea adițională?
  • Dacă magazinul online este deschis de o companie care face intermediere – deci nu are stoc propriu de marfă, nu are depozit propriu sau loc de vânzare amenajat propriu, are nevoie de autorizare?
  • Dacă magazinul online (care nu are stoc propriu de marfă, nu are depozit propriu sau loc de vânzare amenajat) este deschis de o companie cu sediu juridic în mun. Chișinău și cu o subdiviziune in Strășeni,
    intermedierea făcându-se în Strășeni – are nevoie de autorizare și să achite și taxa pentru magazin online?
  • Este necesară achitarea taxei pentru magazin on-line în situația în care o unitate comercială care desfășoară activitatea de comerț off-line cu prezența fizică în mun. Chișinău mai are nevoie să achite și taxa pentru magazin on-line dacă primește comenzi prin intermediul paginii web și efectuează livrarea mărfurilor în mun. Chișinău și în alte localități ale Republicii Moldova?

Comerțul online este o piață subdezvoltată și cu multiple constrângeri cum ar fi comisioanele exagerate solicitate de Băncile din RM, restricțiile și constrângerile în utilizarea coturilor bancare și efectuarea plăților electronic de către cetățeni, inclusiv în calitate de consumatori, descurajează dezvoltarea plăților electronice și comerțului electronic.

Pentru stimularea utilizării comerțului electronic de către companii și consumatori este necesară creare condițiilor și instituirea taxelor adecvate acestui tip de comerț. Între timp, COVID-19 a arătat că necesitatea digitalizării mai multor procese și dezvoltarea comerțului electronic este mai stringentă ca niciodată.

Prin urmare, este imperativ de operat modificări urgente la cadrul legal existent în vederea excluderii blocajelor în dezvoltarea afacerilor online. Trecerea la comerțul electronic implică costuri considerabile pentru agenții economici. În același timp, ponderea comerțului electronic în totalul comerțului este infimă. Prin urmare, stimulentele fiscale, astfel precum excluderea taxei de 10 mii, ar putea contribui serios la legalizarea unor segmente întregi de activitate comercială.

Prin urmare, conform p.33 din FOAIE DE PARCURS pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic se intenționează dezicerea de anumite taxe locale pentru operatorii de platforme de comerț electronic, cel puțin pentru perioada de lansare a afacerii sau maturizare a acesteia, fapt ce ar stimula noi operatori și ar contribui la scalarea acestui sector economic.

X
X
X