AIM A EXPEDIAT PROPUNERI AFERENTE PROIECTULUI POLITICII FISCALE ȘI VAMALE PENTRU ANUL 2025 | AIMM

AIM A EXPEDIAT PROPUNERI AFERENTE PROIECTULUI POLITICII FISCALE ȘI VAMALE PENTRU ANUL 2025

AIM a analizat subiectul propus de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în notificarea sa, privind deficiențele întâmpinate de întreprinderile micro, mici și mijlocii și soluțiile propuse pentru ameliorarea acestora. În acest sens, AIM a elaborat o listă de propuneri aferente proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul 2025, către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, care vizează abordarea problemei deducerii taxei pe valoarea adăugată, inclusiv calcularea și plata acesteia, termenii obligațiilor fiscale dar și alte aspecte aferente Codului Fiscal.

Propunerile sunt adresate modificării sau completării unor articole precum:

 • Art. 24, alin (19), referitor la deducerea cheltuielilor pentru tichetele de masă;
 • Art. 101 privind modul de calculare și achitare a TVA-ului;
 • Art. 102, care se referă la deducerea sumei TVA pentru mărfurile și serviciile procurate
 • Art. 108, referitor la termenele obligației fiscale;
 • Art. 115, care reglementează declararea și achitarea TVA-ului;
 • Art. 112, privind înregistrarea subiectului impozabil.
 • Art. 264, privind termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor fiscale
 • Lege cu privire la tichetele de masă nr. 166/2017, Art. 7 alin (2)
 • Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
 • Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
 • Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
 • Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Anexa 3
 • Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, Art. 311 alin (5)

Prin propunerile prezentate, AIM urmărește să contribuie la simplificarea procedurilor administrative și să creeze condiții optime pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

Această activitate este realizată cu susținerea financiară a partenerilor și donatorilor: Center for International Private Enterprise și Guvernului Elveției în cadrul Proiectului „OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.