AIM A EXPEDIAT PROPUNERI DE AMENDARE A CADRULUI PRIMAR ȘI SECUNDAR PENTRU INCLUDEREA ÎN PROIECTELE PACHETELOR DE DEREGLEMENTARE NR.6 ȘI 7 | AIMM

AIM A EXPEDIAT PROPUNERI DE AMENDARE A CADRULUI PRIMAR ȘI SECUNDAR PENTRU INCLUDEREA ÎN PROIECTELE PACHETELOR DE DEREGLEMENTARE NR.6 ȘI 7

Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) a analizat materialele expuse spre consultare publică cu privire la modificarea unor acte normative (pachetul de dereglementare nr. 6 si 7). Într-o scrisoare adresată Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, AIM a prezentat o serie de propuneri menite să îmbunătățească climatul de afaceri, concentrându-se pe domeniul de interes al întreprinderilor mici și mijlocii.

Principalele direcții ale propunerilor includ:
Prețuri competitive la raft pentru producătorii locali: AIM propune o revizuire profundă a cadrului de reglementare al comerțului interior pentru a proteja și promova interesele producătorilor locali. Această măsură va asigura accesul acestora la rafturile lanțurilor de magazine, garantând astfel o piață de desfacere cu produse competitive și la prețuri rezonabile.

Plățile online și e-Bon Fiscal: Amendarea Codului Fiscal și a altor acte normative este soluție pentru integrarea completă a serviciilor de plăți online și a bonului fiscal electronic în sistemul de afaceri al Moldovei. Această inițiativă va promova transparența și eficiența în tranzacțiile comerciale.

Factura Fiscala pentru plățile în numerar și cu cardul: AIM propune o reformare generală a sistemului Facturii fiscale pentru a adopta cele mai bune practici internaționale și pentru a simplifica tranzacțiile B2B și conformitatea cu legislația.
Aspectele-cheie ale acestei reforme sunt următoarele:
(a) Acceptarea Bonului fiscal în calitate de „document primar”
(b) Eliminarea Facturii Fiscale pentru operațiunile de tip B2B care implică datorii
(c) Utilizarea e-Bonului Fiscal și MERV pentru a permite o înțelegere și o urmărire de către FISC

Sistem Transparent pentru Activitățile Independente: AIM solicită crearea unui cadru juridic solid pentru reglementarea activităților independente, pentru a aduce aceste activități în sfera legalității și transparenței fiscale. Această măsură va contribui la integrarea corespunzătoare a lucrătorilor independenți în sistemul financiar al țării.

Eliminarea Ștampilei: AIM susține eliminarea completă a ștampilei din practicile comerciale, prin elaborarea unui cadru juridic secundar exhaustiv și general aplicabil. Această inițiativă va reduce birocrația și va facilita procesele comerciale în Moldova.

Reglementări mai simple pentru micii producători: Propunerile AIM vizează ajustarea cadrului juridic secundar în scopul facilitării procesul de autorizare și funcționare a producătorilor mici de produse alimentare, artizanale sau tradiționale, pensiunile turistice, agroturistice și caselor rurale etc.

Prin propunerile prezentate, AIM urmărește să contribuie la simplificarea procedurilor administrative și să creeze condiții optime pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

Această activitate este realizată cu susținerea financiară a partenerilor și donatorilor: Center for International Private Enterprise și Guvernului Elveției în cadrul Proiectului „OPTIM Project – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” realizat de HELVETAS Swiss Intercooperation.