AIM A EXPEDIAT PROPUNERI PENTRU PACHETUL DE DEREGLEMENTARE NR.4 | AIMM

AIM A EXPEDIAT PROPUNERI PENTRU PACHETUL DE DEREGLEMENTARE NR.4

În urma anunțării consultărilor publice asupra Proiectului de act normativ privind „pachetul de dereglementare nr.4”, pe 28 august, echipa AIM a expediat o scrisoare de poziție către Dumitru ALAIBA, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Conform datelor prezentate de Biroul de Statistică în Moldova, în 2021, țara avea aproximativ 60,3 mii de întreprinderi active, cu peste 98,4% dintre acestea încadrându-se în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Aceste întreprinderi reprezintă coloana vertebrală a economiei naționale, contribuind semnificativ la stabilitatea și dezvoltarea socială a țării.

Cu toate acestea, există o problemă majoră legată de supraviețuirea acestor IMM-uri pe piață, deoarece în Moldova doar 46% dintre afacerile începute supraviețuiesc în primul an, în timp ce media UE se situează în jurul valorii de 80%. Acest lucru sugerează că trebuie luate măsuri urgente pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și pentru a reduce povara administrativă asupra acestora. Una dintre principalele cauze ale problemelor întâmpinate de IMM-uri în Moldova este birocrația excesivă și calitatea reglementărilor.

În acest sens, Comisia Europeană și Parlamentul European au recunoscut importanța reducerii sarcinilor administrative pentru IMM-uri și au promovat ideea de a gândi mai întâi la scară mică. Aceasta implică reducerea birocrației și simplificarea reglementărilor pentru a sprijini creșterea economică și competitivitatea întreprinderilor din Moldova.

De asemenea, este esențial să se asigure că aceste măsuri sunt evaluate ex post pentru a evalua eficacitatea reducerii birocrației și pentru a proteja drepturile lucrătorilor. În prezent, factorii care contribuie la cheltuieli nejustificate și povară suplimentară pentru mediul de afaceri din partea autorităților publice includ calitatea reglementării, sistemul de control de stat și sistemul judecătoresc.

În acest context, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a elaborat un proiect de act normativ privind „pachetul de dereglementare nr.4”, în încercarea de a simplifica reglementările și de a reduce povara administrativă asupra întreprinderilor. AIM a elaborat o scrisoare de poziție.

Toate modificările propuse de echipa AIM pot fi citite aici:

Această activitate a fost realizată cu suportul Center for International Private Enterprise