AIM - membru la Platforma consultativă a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova - AIMM

AIM – membru la Platforma consultativă a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova

Pe 10 Decembrie, AIM a participat la ședința de constituire a Platformei consultative a reprezentanților societății civile pe lângă Parlamentul Republicii Moldova.

AIM a devenit membru pe această platformă și va reprezinta AIM în cadrul grupului tematic Nr. 4 pentru economie și mediul de afaceri.

Ședința a fost prezidată de Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanîi, care a declarat că ”Ne propunem să relansăm dialogul și să instituim un mecanism nou de cooperare sistemică, care va impulsiona colaborarea între cele două părți și va contribui la transparentizarea procesului legislativ, precum și la eficientizarea și facilitarea participării societății civile în procesul decizional”, încurajând astfel dialogul cu societatea civilă și mediul de afaceri și o mai mare deschidere din partea comisiilor parlamentare și a deputaților.

Platforma va activa ca organ consultativ format din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, mediului de afaceri și academic, care vor contribui la elaborarea, adoptarea, monitorizarea și evaluarea legilor și deciziilor.

X
X
X